ekskl. moms. inkl. moms.
Trustpilot
Førstehjælp i folkeskolen - kontakt Cardiocare

Cardiocare underviser i førstehjælp i landets folkeskoler. Vi har instruktørerne og ekspertisen til at hjælpe skolen med alderssvarende undervisning i førstehjælp. Det betyder børnene gennem skoletiden bliver dygtigere og dygtigere til førstehjælp.

Nogle kommuner er ikke klar over, at det er lovpligtigt at undervise skolens børn i førstehjælp. Loven er ellers fra 2005, du kan finde loven her. Nogle undersøgelser viser at kun 60% af børnene får den undervisning de skal have (2017 Trygfonden). På nogle skoler er man klar over manglen på undervisning, som ofte skyldes at skolens lærere ikke er klædt på til at undervise i f.eks. brug af hjertestarter.

Undervisningsministeriet har nogle anbefalinger for hvornår børnene skal lære hvad i førstehjælp. 

Når børnene forlader 3. klasse

- er de i stand til at yde omsorg for folk der er kommet tilskade. Børnene kan håndtere småskader og alarmere 1-1-2.

Børn efter 6. klasse

- kan håndtere ulykker i trafikken som involverer cykler og fodgængere.

Efter 9. klasse

- kan de unge håndtere større ulykker som for eksempel trafikuheld.

Hvis du har brug for hjælp og rådgivning omkring førstehjælps-undervisning på jeres skole, så kontakt endelig Cardiocare. Vi finder en løsning som du bliver glad for, og som gør børnene dygtige til førstehjælp i hverdagen.