ekskl. moms. inkl. moms.

LOVPLIGTIG FØRSTEHJÆLP

FRA CARDIOCARE

lær om førstehjælp

HVORDAN ER LOVEN?

En kort gennemgang i de aktuelle love i Danmark, som er omhandlende førstehjælp.

STRAFFELOVEN § 250

Straffeloven § 250:

“Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil 8 år.”

Hvad betyder det?

I straffelovens § 250 er det altså beskrevet, at en borger i Danmark har pligt til, efter bedste evne, at hjælpe enhver person, som er i live og i åbenbar livsfare eller i fare for betydelig beskadigelse af legemsdele. Denne hjælp vil typisk bestå i livreddende og almindelig førstehjælp, herunder også alarmering til Alarm 1-1-2.

SUNDHEDSLOVEN § 178

Sundhedsloven § 178:

I ligsynsloven beskrives det, at kun en læge må erklære en person for død. Dog er der situationer hvor lægfolk med rette kan formode at personen ikke kan overleve sine kvæstelser, og derfor kan undlade at yde førstehjælp. Eksempelvis hvis hovedet er tydeligt adskilt fra resten af kroppen.

Hvad du skal gøre:

Hvis man ser er ulykke er man dermed forpligtet til, at stoppe op og undersøge om de involverede personer er kommet til skade. Man skal sørge for alarmering af professionel hjælp ved opkald til 1-1-2, samt blive på skadestedet indtil man er sikker på at hjælpen er kommet frem.

LOVPLIGTIG FØRSTEHJÆLP

Deltagerkrav:

For at deltage og bestå et kursus i førstehjælp, kræves en aktiv deltagelse for at forstå principperne for førstehjælp. Ved et bestået kursus udstedes et kursusbevis, godkendt ved Dansk Førstehjælpsråd. Beviset er gyldigt i 2 år, og skal opdateres inden de 2 år er gået.

Følgende kategorier er lovpligtige:

Kørekort til Motorkøretøj

Kørekort til Knallert

Chaufførkort (Taxiloven)

Erhvervskøretøjer

EU Kvalifikationsbevis

Pædagog, Professionsbachelor

Førstehjælp i Folkeskolen

Håndværker, Grundforløb

Bygge- og Anlægsarbejde