ekskl. moms. inkl. moms.

Beredskabsplan til
Højskole & Efterskole

Beredskabsplan til skole og SFO
Har du en plan, når ulykken sker?

Nødsituationer skaber som regel former for panik. Det efterfølgende handlingsmønster afhænger som regel af, hvor godt man er forberedt på den opstående situation. På en efterskole er der som regel flere uafhængige aktiviteter i gang samtidigt, så jo mere hensigtsmæssigt den enkelte person reagerer, desto mindre vil følgeskaderne være.

 

Er du forberedt på en nødsituation?

Prøv at overveje disse spørgsmål:

 1. Er der på efterskolens område tilstrækkeligt med udstyr til førstehjælp og brandslukning?
 2. Findes der klare instrukser for førstehjælp, brandslukning og personevakuering; og kender børnene disse?
 3. Er der navngivne personer for de vigtige ansvarsområder under forløbet og er de kommunikeret ud i organisationen?
 4. Hvem skaber overblik over, om alle er evakueret?
 5. Hvem sikrer løbende kommunikation med beredskab, forældre og presse?
 6. Hvem iværksætter hurtigst muligt følgeskadebekæmpelse og evakuering af værdier?
 7. Hvem sørger for hurtigst mulig genhusning af børnene?

De første dage efter en nødsituation kan være særdeles afgørende for omverdens opfattelse af ulykken og håndteringen af samme.

 

Overvej derfor følgende spørgsmål:

 1. Hvem iværksætter evt. krisebehandling af børn og lærere?
 2. Hvor skal børnene opholde sig og modtage undervisning i morgen?
 3. Er der en kommunikationsplan i forhold til forældre og samarbejdspartnere?
 4. Er der på forhånd nedsat en projektgruppe, der fra dag ét kan kommunikere med forsikringsselskabet og påbegynde opbygningen af de skadesramte dele af skolen?

Ovenstående er blot nogle af de spørgsmål, som man bør overveje og finde svar på allerede før skaden sker. Hos Cardiocare Scandinavia tilbyder vi at vejlede og strukturere processen mod at få afklaret og besvaret alle de relevante spørgsmål og i sidste ende samlet dem i en egentlig beredskabs- og kontinuitetsplan, som er tilgængelig for alle interessenter; både som fysisk mappe samt via et let tilgængeligt online system.

Bestil besøg af en beredskabsrådgiver og få en kontrol af din skoles beredskab allerede i dag!

Ring til kundeservice på 8628 4900.