ekskl. moms. inkl. moms.

Beredskabsplan til
Fabrik & Industri

Beredskabsplan til skole og SFO
Har du en plan, når ulykken sker?
Når der opstår en nødsituation, vil pulsen stige kraftigt hos de implicerede og den umiddelbare reaktion vil som regel være én eller anden grad af panik. Hvad der så sker, når det første chok har lagt sig, afhænger som hovedregel af, hvor godt man er forberedt på den opståede situation.

 

Er du forberedt på en nødsituation?

Prøv at overveje disse spørgsmål:

 1. Har virksomheden det rette førstehjælps- og brandslukningsudstyr?
 2. Findes der klare instrukser for førstehjælp, brandslukning og personevakuering?
 3. Er der navngivne personer for de vigtige ansvarsområder under forløbet og er de kommunikeret ud i organisationen?
 4. Hvem skaber overblik over, om alle er evakueret?
 5. Hvem sikrer løbende kommunikation med beredskab og presse?
 6. Hvem iværksætter hurtigst muligt følgeskadebekæmpelse samt evakuering af værdier og produktionsudstyr?
 7. Hvem sørger for flytning og hurtig reetablering af de vigtige driftsfunktioner; herunder særligt med fokus på virksomhedens produktion?

De første dage efter en nødsituation kan være særdeles afgørende for virksomhedens videre drift; kun ca. 10 % af produktionsvirksomheder, der rammes af en omfattende brand, er fortsat i drift et år efter ulykken.

 

Overvej derfor følgende spørgsmål:

 1. Hvem iværksætter evt. krisebehandling af medarbejdere og andre implicerede?
 2. Hvad er planen for umiddelbar reetablering af driftsfunktioner; f.eks. alternativt hovedkvarter, genetablering af produktionen eller leje af kapacitet samt hjemmearbejdspladser for administrationen?
 3. Er der en kommunikationsplan i forhold til leverandører, samarbejdspartnere og kunder?
 4. Er der på forhånd nedsat en projektgruppe, der fra dag ét kan kommunikere med forsikringsselskabet, finansielle rådgiver samt påbegynde opbygningen af de skadesramte dele af virksomheden?

Ovenstående er blot nogle af de spørgsmål, som man bør overveje og finde svar på allerede før skaden sker. Hos Cardiocare Scandinavia tilbyder vi at vejlede og strukturere processen mod at få afklaret og besvaret alle de relevante spørgsmål og i sidste ende samlet dem i en egentlig beredskabs- og kontinuitetsplan, som er tilgængelig for alle interessenter; både som fysisk mappe samt via et let tilgængeligt online system.

Bestil besøg af en beredskabsrådgiver og få en kontrol af din virksomheds beredskab allerede i dag!

Ring til kundeservice på 8628 4900