VILKÅR & BETINGELSER

FRA CARDIOCARE

VILKÅR & BETINGELSER

FOR CARDIOCARE SCANDINAVIA APS

Af April 2018 – Disse betingelser erstatter alle andre tidligere trykte betingelser.

Cardiocare er et 100% danskejet firma. Inden du benytter Cardiocare.dk, samt alle de services, som hjemmesiden indeholder, bedes du venligst læse disse vilkår og betingelser igennem omhyggeligt. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til eller bruger Cardiocare.dk. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du automatisk disse vilkår.


Intellektuel ejendom

Indhold, produkter, funktioner og services på Cardiocare.dk er, og forbliver eksklusiv ejendom for Cardiocare Scandinavia ApS, Cardiocare Group ApS samt tilknyttede samarbejdspartere. Hjemmesiden og brandet er beskyttet af copyright og andre love i både Danmark og udlandet. Hverken logo, tekster eller billedemateriale produceret af Cardiocare.dk må benyttes uden en forudgående skriftlig tilladelse fra Cardiocare. Cardiocare Scandinavia ApS og Cardiocare Group ApS er begge et registreret varemærke.


Links til andre webshops og hjemmesider

Cardiocare.dk kan indeholde links til tredjeparts websteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Cardiocare.

Cardiocare har ingen kontrol over, og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitik eller praksis af enhver tredjeparts webshop eller tjeneste. Vi anbefaler, at du læser vilkår, betingelser og fortrolighedspolitik på alle de tredjeparts webshops og tjenester, som du besøger.


Ændringer

Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os. Det kan gøre her:

BETALING

Rettigheder

Cardiocare modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og faktura. Betaling vil først blive trukket fra din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er i DKK, Danske Kroner og er ekskl. moms og levering medmindre andet er angivet.

Cardiocare bruger en godkendt betalingsserver fra Stripe, der forsvarligt krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at hverken Cardiocare eller andre kan aflæse dine personfølsomme informationer.

PRIVATLIVSPOLITIK

Ja, vi gemmer dine data

Cardiocare gemmer og bruger dine data, men aldrig uden dit samtykke. Vi forsøger at gøre det helt transparent for dig, ved at tilbyde dig en direkte eksport af dine data. Du kan også slette dem, hvis ikke vi må opbevare dem længere.

Cardiocare prioriterer beskyttelse af personlige oplysninger højt. Vi efterlever vejledninger fra Persondataloven og Datatilsynet, så du sikkert kan opholde dig på vores hjemmeside.

Når du henvender dig til os via internettet, telefonisk eller på mail, vil din henvendelse i nogle tilfælde blive gemt elektronisk. Vi videregiver ikke dine data til tredjepart. Indsamlede data opbevares ikke i krypteret form, men er stadig godt beskyttet. Alle medarbejdere, der arbejder med persondata, er underlagt en underskrevet tavshedspligt.

Du kan indhente nærmere information om de oplysninger, vi har registreret om dig og få rettet eventuelle fejlregistreringer ved at henvende dig til Cardiocare. Du kan kontakte os her eller på de nedenfor anførte kontaktdata.

Sådan eksporterer du oplysninger

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Cardiocare indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køber indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over effekterne. 

Betales ydelser ikke rettidigt, eller misligholder køber i øvrigt nogen af denne kontrakts bestemmelser, er Cardiocare berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter, eller forlange sin restfordring indfriet, opgjort i henhold til kreditaftaleloven. 

FORTRYDELSESRET

Rettigheder

Hvis du fortryder dit køb, har du 30 dages fortrydelsesret, når du handler på www.cardiocare.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget din vare. Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen. Du får naturligvis det beløb, som du har indbetalt, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Eneste omkostning du har når du fortryder, er portoen for at sende varen tilbage til os.

Du skal foruden varen vedlægge en kopi af din ordrebekræftelse, følgeseddel eller din faktura.

RETURRET

Rettigheder

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Ved køb af hjertestartere og lignende er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:

Cardiocare Scandinavia ApS

Rudolfgårdsvej 12

8260 Viby J

REKLAMATIONSRET

Rettigheder

Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at varen lider af mangel, skal han, såfremt man vil påberåbe sig manglen, give Cardiocare Scandinavia skriftlig meddelelse herom hurtigst muligt.

Cardiocare Scandinavia’s leveringstidspunkter, foretaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangel-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende. Når du handler på www.cardiocare.dk gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Nogle produkter kan tilkøbes med en længere fabriksgaranti som f.eks. hjertestartere.

Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl. Alle andre fejl kan der ikke reklameres over. Ved køb dækker reklamationsretten ikke såfremt fejl og defekter opstår på grund af transportskade, fejlmontering, installationsfejl, overbelastning, vold mod produktet, utilsigtet brug af produktet, manglende vedligeholdelse, manglende kendskab til brug af produktet eller andre lignende forhold som fabrikken ikke har indflydelse på.

I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til Cardiocare Scandinavia inden montage sker.

Der ydes ingen garanti på salg af brugte produkter.

SERVICEAFTALE

Rettigheder

Kunden kan anmode om en serviceaftale direkte fra www.cardiocare.dk under ”Serviceaftaler”. Efter en ordrebestilling – ved køb af kampagnepakke inklusiv serviceaftale uden beregning for første år, – vil kunden modtage en servicekontrakt pr. angivne e-mail. Denne bedes returneres underskrevet til Cardiocare Scandinavia inden for 14 dage fra dato for tilsendte serviceaftale. Såfremt Cardiocare Scandinavia ikke modtager denne retur efter 14 dage, i underskrevet tilstand og under forudsætning af, at denne er betalt, betragtes aftalen som værende gyldig. Cardiocare Scandinavia tager ikke ansvar for manglende modtagelse af underskrevne kontrakter fra kunden. Såfremt serviceaftalen ikke betales rettidigt og efter 3. rykker, vil denne blive ophævet uden yderlig varsling og for kundens egen risiko.

Denne serviceaftale dækker tilsendelse af udskiftningsdele (elektroder/batteri) til en hjertestarter inkl. fragt. Hjertestarteren er, uanset om serviceaftale indgås eller ej, altid omfattet af en fabriksgaranti, såfremt apparatet behandles og vedligeholdes korrekt. Serviceaftalen er ikke en udvidelse af fabriksgarantien. Aftalen forudsætter, at der kun benyttes originalt tilbehør fra Cardiocare Scandinavia. Serviceaftalen betales forud for 1 år af gangen.

Aftalen fornyes automatisk, hvis ingen af parterne opsiger aftalen skriftligt 3 mdr., før denne udløber. Hvis denne aftale helt eller delvist hindres, eller i væsentlig grad vanskeliggøres af forhold, der ligger uden for parternes kontrol, suspenderes parternes forpligtelser i den udstrækning, som forholdet er relevant, og så lang tid forholdet varer.

Cardiocare Scandinavia tager forbehold for og annoncerer ikke eventuelle prisstigninger fra leverandører og valutakursudsving. Ved evt. prisstigninger reguleres disse årligt hver den 31/12 gældende for efterfølgende år. Cardiocare Scandinavia er ikke ansvarlig for adresseændringer mv., som ikke er meddelt Cardiocare og derved medfører forkert levering. Det er kundens ansvar alene at meddele en korrekt leveringsadresse. Ved eftersendelse af en vare, ved forkert oplyst adresse, bliver der pålagt et administrationsgebyr på kr. 299,- ex. moms.

FORSIKRINGSAFTALE

Betingelser

Forsikringsbetingelser for:
All Risks Forsikring nr. 390-10
Almindelige betingelser for All Risks Forsikring

Åbn i PDF:  Betingelser 390-10 pdf

VILKÅR VED FØRSTEHJÆLPSKURSER


VILKÅR
Din virksomhed har ret til det aftalte førstehjælpskursus som anført på bekræftelsen. Du kan frit vælge hvilke ansatte, der skal deltage på kurset og der er ingen krav til tidligere erfaring. Der kan deltage maksimalt 16 personer på hvert kursushold. Uudnyttede pladser kan ikke overføres til det efterfølgende år.


LOKALER

Alle førstehjælpskurser afholdes i virksomhedens egne lokaler/område og virksomheden står selv for forplejning, medmindre andet er aftalt. I prisen er inkluderet gyldige førstehjælpsbeviser, skriftligt undervisningsmateriale og transportafgifter. Det er kundens ansvar rettidigt at oplyse om  ændringer i adresse-, mail- og telefonnumre  mv.


ANNULLERING ELLER OMBOOKNING

Senest 30 dage før kursusdatoen, betales intet kursusgebyr

Senest 14 dage før kursusdatoen, betales 50 % af kursusgebyret

Senere end 14 dage før kursusdatoen, betales der fuldt kursusgebyr

Gebyret er tilsvarende prisen for det bookede førstehjælpskursus.


VED SYGDOM

Cardiocare forbeholder sig retten til at foretage mindre ændringer til kursernes indhold, samt ret til at ændre eller flytte kurser. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurser i tilfælde af sygdom hos instruktøren. I disse tilfælde bliver din virksomhed informeret om aflysningen og vi aftaler en ny tid for kursusafholdelse, såfremt en anden instruktør ikke har mulighed for at være stedfortræder.

KONKURRENCEVILKÅR

Rettigheder

VILKÅR

Denne Facebookkonkurrence er oprettet og drives af nedenstående:

Cardiocare Scandinavia ApS

I det følgende kaldet “konkurrenceafholder”.

Konkurrencen er ikke oprettet og drives ikke af Facebook.

De oplysninger, der opgives, er udelukkende til brug for denne konkurrence, og vil ikke blive videregivet til 3. part. Du vil som deltager i konkurrencen via Facebook udelukkende få tilsendt meddelelser, som omhandler konkurrencen.

Hvem kan deltage?

Det er kun brugere, der har en facebookprofil, der kan deltage i konkurrencen. Oprettelsen af en facebookprofil er gratis, og brugere kan afmelde sig Facebook til enhver tid.

Det er et krav at ‘synes godt om’ konkurrenceafholder samt konkurrence opslag for at deltage.

Det er ikke et krav at dele konkurrenceafholders opslag for at deltage.

Deltagere, der forsøger at manipulere konkurrencen, udelukkes fra konkurrencen.

Du skal være bosiddende i Danmark for at deltage.

Medarbejdere hos Cardiocare kan ikke deltage i konkurrencerne.

Aldersbekræftigelse

Ved deltagelse bekræfter du, at du er fyldt 13 år.

Præmie

Vinderne afholder selv, pågældende konkurrenceafgift til SKAT. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter.

Der forbeholdes ubetinget ret til, at udelukke deltagere, hvis der er mistanke om snyd.

Vinder

Vinderen findes på datoen der er opgivet på Facebook opslaget og offentligøres umiddelbart efter denne dato. Svarer vinderen ikke inden 5 dage, vil produktet blive sat i konkurrence igen og der vil blive trukket en ny vinder af konkurrencen.

Kontakt

Spørgsmål om konkurrencen rettes til konkurrenceafholder:

Dobbeltchance

I nogle konkurrencer er der mulighed for at deltage på både Facebook & Instagram. Vinderen findes ved følgende fremgangsmåde: Vi trækker en vinder af deltagerne på Facebook og en vinder blandt deltagerne på Instagram, de to personer trækker vi så endegyldigt lod i blandt og vinderen er fundet. Du kan altså forøge dine vinderchancer, ved at deltage begge steder i de konkurrencer, hvor ‘dobbeltchance’ er aktuelt.

COOKIEPOLITIK

Ja, vi bruger også cookies

Cardiocare bruger cookies til at optimere brugeroplevelsen og til udvikling af hjemmesiden ved at indsamle statistik om trafikken på hjemmesiden.

Cookies hjælper os blandt andet med at se, hvornår vores kunder bruger vores hjemmeside, hvad de klikker på – og hvilken enhed, de bruger til at besøge hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson. Alt foregår anonymt, og vi kan heller ikke bruge cookies til at koble data fra den enhed, du besøger vores hjemmeside fra, sammen med anden information om dig. Det er Google, MailChimp, Hotjar og Smartsupp som indsamler statistikker ved hjælp af en cookie på din computer. De indsætter en ufarlig cookie på din computer på vores vegne.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie, vi placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. I de mest gængse browsere gøres det ved at slette historik og/eller browserdata.  Du kan finde mere information om fravalg af cookies på http://minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier.

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, som bliver sendt til din webbrowser af en webserver.

Dens opgave er at registrere besøgsmønstre på et website, og den kan ikke overføre virus eller andre skadelige programmer.

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og udarbejde statistik. Ved fortsat brug af websiden godkender du vores cookiepolitik. 

Læs mere

×

Nyhedsbrev