ekskl. moms. inkl. moms.
Trustpilot

Førstehjælpskurser

Førstehjælpskurser i hele landet

Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf: 86284900

Førstehjælp
ved
hjertestop

Varighed: 4 timer.

Førstehjælpskursus med dukke

Antal kursister:  Max 16 deltagere pr. hold.

Formål: At deltageren kan

        Håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning

        Give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene

        Anvende en hjertestarter

Indhold:

        Førstehjælpens hovedpunkter

        Bevidsthedstilstand

        ABC-metoden

        Overlevelseskæden 

        Basal genoplivning

        Brug af hjertestarter (AED)

        Stabilt sideleje

        Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene (voksen)

        Praksisnære scenarier øves

Hvad kan du lære?
Et kursus i Førstehjælp ved Hjertestop lærer alle at give hjertelungeredning (HLR) på en person med et hjertestop. Kurset indbefatter HLR både med og uden brug af en hjertestarter (AED).

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Hjertestop.

Hvem er målgruppen?
Et kursus i Førstehjælp ved Hjertestop, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor I skal være i stand til at genoplive personer, som falder om med et akut hjertestop.

Antal kursister:  Max 16 deltagere pr. hold.

Formål: At deltageren kan

       Agere ud fra tidligere lærte kompetencer

       Håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning

       Give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene

       Anvende en hjertestarter

Indhold:   

       Førstehjælpens hovedpunkter

       Repetition af indhold af basis-kurset ”Førstehjælp ved hjertestop”

       Repetition af indhold af basis-kurset ”Førstehjælp ved ulykker”

       Førstehjælp til blodprop i hjertet samt slagtilfælde

       Praksisnære scenarier øves

Hvad kan du lære?
Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, genopfrisker træning i hjertelungeredning (HLR) på en person med et hjertestop.Kurset indbefatter HLR både med og uden brug af hjertestarter (AED).

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Hjertestop.

Hvem er målgruppen?
Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, der har ansatte, med i forvejen gyldige kursusbeviser fra Førstehjælp ved Hjertestop og skal have træningen genopfrisket.

*Opdateringskursus kræver et gyldigt førstehjælpsbevis der er mindre end 24 måneder gammelt

Førstehjælp ved hjertestop -
Opdateringskursus

Varighed: 3 timer.

Førstehjælpskursus hjertestop

Førstehjælp ved ulykker

Varighed: 2 timer.

(OBS: Ikke selvstændigt kursus. SKAL kombineres med et andet).

Førstehjælpskursus ved ulykker

Formål: At deltageren kan
Handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt

Skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne ifm ulykker
Yde førstehjælp v/større ulykker og nødflytte tilskadekomne, der ligger på jorden eller sidder i bil.
Yde psykisk førstehjælp i de første minutter

Indhold:
Førstehjælpens hovedpunkter
Skabe sikkerhed og standse ulykken
Nødflytning
Vurdering af personens luftveje
Livreddende førstehjælp
Procedurer for tilkaldelse af hjælp

Hvad kan du lære?
Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, genopfrisker træning i hjertelungeredning (HLR) på en person med et hjertestop.
Kurset indbefatter HLR både med og uden brug af hjertestarter (AED).

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Hjertestop.

Hvem er målgruppen?
Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, der har ansatte, med i forvejen gyldige kursusbeviser fra Førstehjælp ved Hjertestop og skal have træningen genopfrisket.
*Opdateringskursus kræver et gyldigt førstehjælpsbevis der er mindre end 24 måneder gammelt

Indhold:

Førstehjælp ved Hjertestop

Førstehjælp ved Ulykker

Førstehjælp ved Blødning

Forbrændinger/Skoldninger

Forgiftninger

Ætsninger

Nødflytning

Praksisnære scenarier

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Hvad kan du lære?
Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, genopfrisker træning i hjertelungeredning (HLR) på en person med et hjertestop.
Kurset indbefatter HLR både med og uden brug af hjertestarter (AED).

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Hjertestop.

Hvem er målgruppen?
Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, der har ansatte, med i forvejen gyldige kursusbeviser fra Førstehjælp ved Hjertestop og skal have træningen genopfrisket.
*Opdateringskursus kræver et gyldigt førstehjælpsbevis der er mindre end 24 måneder gammelt

Livreddende førstehjælp -
Opdateringskursus

Varighed: 3 timer.

Livsredende førstehjælpskursus

Førstehjælp ved hjertestop

Varighed: 4 timer.

Førstehjælpskursus ved hjertestop

Antal kursister:  Max 16 deltagere pr. hold.

Formål: At deltageren kan

Håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning

Give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene

Anvende en hjertestarter

Indhold:

Førstehjælpens hovedpunkter

Bevidsthedstilstand

ABC-metoden

Overlevelseskæden 

Basal genoplivning

Brug af hjertestarter (AED)

Stabilt sideleje

Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene (voksen)

Praksisnære scenarier øves

Undervisning ikon

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Hjertestop lærer alle at give hjertelungeredning (HLR) på en person med et hjertestop. Kurset indbefatter HLR både med og uden brug af en hjertestarter (AED).

Kursusbevis ikon

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Hjertestop.

Målgruppe ikon

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Hjertestop, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor I skal være i stand til at genoplive personer, som falder om med et akut hjertestop.

Førstehjælp ved Hjertestop - Opdateringskursus

Varighed 3 timer*

Hjertestop opdateringskursus

Antal kursister:  Max 16 deltagere pr. hold.

Formål: At deltageren kan

Agere ud fra tidligere lærte kompetencer

Håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning

Give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene

Anvende en hjertestarter

 

Indhold:   

Førstehjælpens hovedpunkter

Repetition af indhold af basis-kurset ”Førstehjælp ved hjertestop”

Repetition af indhold af basis-kurset ”Førstehjælp ved ulykker”

Førstehjælp til blodprop i hjertet samt slagtilfælde

Praksisnære scenarier øves

Undervisning ikon

Hvad kan du lære?

Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, genopfrisker træning i hjertelungeredning (HLR) på en person med et hjertestop.

Kurset indbefatter HLR både med og uden brug af hjertestarter (AED).

Kurusbevis ikon

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Hjertestop.

Målgruppe ikon

Hvem er målgruppen?

Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, der har ansatte, med i forvejen gyldige kursusbeviser fra Førstehjælp ved Hjertestop og skal have træningen genopfrisket.

*Opdateringskursus kræver et gyldigt førstehjælpsbevis der er mindre end 24 måneder gammelt

Førstehjælp ved ulykker

Varighed: 2 timer 

(OBS: Ikke et selvstændigt kursus. SKAL kombineres med et andet).

Førstehjælpskursus ved ulykker

Formål: At deltageren kan

Handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt

Skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne ifm ulykker

Yde førstehjælp v/større ulykker og nødflytte tilskadekomne, der ligger på jorden eller sidder i bil.

Yde psykisk førstehjælp i de første minutter

Indhold:

Førstehjælpens hovedpunkter

Skabe sikkerhed og standse ulykken

Nødflytning

Vurdering af personens luftveje

Livreddende førstehjælp

Procedurer for tilkaldelse af hjælp

Undervisning ikon

Hvad kan du lære?

Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, genopfrisker træning i hjertelungeredning (HLR) på en person med et hjertestop.

Kurset indbefatter HLR både med og uden brug af hjertestarter (AED).

Kursusbevis ikon

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Hjertestop.

Målgruppe ikon

Hvem er målgruppen?

Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, der har ansatte, med i forvejen gyldige kursusbeviser fra Førstehjælp ved Hjertestop og skal have træningen genopfrisket.

*Opdateringskursus kræver et gyldigt førstehjælpsbevis der er mindre end 24 måneder gammelt

Livreddende førstehjælp - Opdateringskursus

Varighed 3 timer*

Livsredende førstehjælpskursus

Indhold:

Førstehjælp ved Hjertestop

Førstehjælp ved Ulykker

Førstehjælp ved Blødning

Forbrændinger/Skoldninger

Forgiftninger

Ætsninger

Nødflytning

Praksisnære scenarier

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

undervisning ikon

Hvad kan du lære?

Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, genopfrisker træning i hjertelungeredning (HLR) på en person med et hjertestop.

Kurset indbefatter HLR både med og uden brug af hjertestarter (AED).

Kursusbevis ikon

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Hjertestop.

Målgruppe ikon

Hvem er målgruppen?

Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, der har ansatte, med i forvejen gyldige kursusbeviser fra Førstehjælp ved Hjertestop og skal have træningen genopfrisket.

*Opdateringskursus kræver et gyldigt førstehjælpsbevis der er mindre end 24 måneder gammelt

Kontakt os

Udfyld formular eller få mere info hos Cardiocare på +45 86 28 49 00