ekskl. moms. inkl. moms.

TILVALG TIL FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Vi tilbyder kurser i hele landet

Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf. 86 28 49 00

Førstehjælp ved Blødning

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Indhold:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter

 • Større blødninger

 • Synlige, mindre blødninger

 • Behandling af indre blødninger

 • Forebygge kredsløbssvigt

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Blødning, lærer dig at handle efter hovedpunkter, vurdere omfanget af en blødning og yde korrekt førstehjælp i forbindelse med både større, mindre og indre blødninger.

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Blødning.

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Blødning, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor der er mulighed for personers tilskadekomst og efterfølgende blødning.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparat

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Indhold:


Behandling af Bevægeapparat:

 • Knoglebrud

 • Ledskred

 • Forstuvninger

 • Brud på hofte og bækken

 • Behandling af Hovedskader:

Hjernerystelse

 • Åbent og lukket kraniebrud

 • Blødning mellem hjerne og kranie

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat lærer dig at handle hensigtsmæssigt ved skader på kroppen uden at forsage yderligere skade på den tilskadekomne. Du lærer at vurdere, hvonår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller om førstehjælp kan være tilstrækkeligt.

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført

kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat inkl. hovedskader.

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor I skal være i stand til at tage hånd om skader på kroppen og hovedet.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Småskader

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Indhold:

 • Småskader forårsaget af dyr og planter

 • Fremmedlegemer i kroppen

 • Tandskader

 • Næseblod

 • Mindre forbrænding eller ætsning

 • Mindre stik- og snitsår

 • Slag, mindre sår og hudafskrabninger

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Småskader, lærer dig at vurdere og behandle småskader som for eksempel skader

forsaget af dyr og planter, fremmedlegemer i kropsåbninger eller hud og forbrændinger, ætsninger og mindre

stik samt snitsår. Kurset indeholder også behandling af slag, hovedskader, sår og hudafskrabninger.

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført

kursus i Førstehjælp ved Småskader.

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Småskader, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, der

ønsker at kunne behandle de mange småskader man kan komme ud for i hverdagen.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning

Tilvalgskursus, 30 minutter*

Indhold:

 • Forebyggelse af forgiftninger

 • Behandling af forgiftning

 • Behandling af bevidstløse

 • Ætsninger på hud og spiseveje

 • Brugen af Giftlinjen

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning, lærer dig at handle ud fra de 4 hovedpunkter i forbindelse med

vurdering og førstehjælp af skader forårsaget af ætsning og forgifning, både på huden og inde i kroppen.

Deltageren lærer både at behandle vågne tilskadekomne og bevidstløse.

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført

kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning.

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning henvender sig til enhver virksomhed, foreninger og institution,

der skal håndtere, producere eller opbevare kemiske stoffer og kemikalier.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Sygdomme

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Indhold:

Behandling af Centralnervesystem:

 • Blodprop &Hjerneblødning

 • Sukkersyge

 • Epilepsi, kramper og feberkrampe


Behandling af Åndedrætssystem:

 • Astama & Allergiske reaktioner

 • Kronisk bronkitis & KOL

 • Falsk strubehoste

Behandling af kritiske symptomer:

 • Blodprop i hjertet/hjertekrampe

 • Sygdomme i maveregion

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Sygdomme, lærer dig at handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer, som

resultat af sygdom. Heriblandt lærer du at identificere symptomer, vurdere alvoren og yde førstehjælp i forbindelse med akutte og kritiske sygdomskomplikationer.

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført

kursus i Førstehjælp ved Sygdomme.

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Sygdomme henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, men kurset er især velegnet til steder, der arbejder med ældre og svækkede borgere.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Temperatur Påvirkning

Tilvalgskursus, 1 time*

Indhold:

 • Hedeslag

 • Forbrændinger

 • Forfrysninger

 • Nedkøling af kroppen

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning lærer dig at handle korrekt ud fra de 4 hovedpunkter og yde førstehjælp til tilskadekomne, der har været udsat for varme eller kulde, enten lokalt eller over hele kroppen.

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført

kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor I skal være i stand til at tage hånd om skader fra varme eller kulde. Især velegnet til steder med maskinproduktion.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

De her ting kan du forberede dig på

1. Hvilket kursus du ønsker

2. Tre forslag til dato og tid

3. Antal deltagere eller hold

Book kursus nu

Udfyld formular eller kontakt os på +45 86 28 49 00

Førstehjælp - tilvalg
 
Product added to compare.
×

Nyhedsbrev