ekskl. moms. inkl. moms.

FUNKTIONSGIVENDE FAGKURSER

Medborgerhjælp, Hjertestop & Ulykker | Kurser i hele landet

Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf. 86 28 49 00

Førstehjælp til Medborgere

Funktionskursus, 7 timer

Indhold:

Førstehjælp ved Hjertestop – 4 timer

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter

 • Bevidsthedstilstand

 • ABC-metoden

 • Stabilt/Aflåst sideleje

 • Overlevelseskæden

 • Basal genoplivning

 • Brug af hjertestarter (AED)

Førstehjælp ved Ulykker – 1,5 time

 • Skab sikkerhed

 • Stands ulykken

 • Nødflytning

 • Vurdering af personens luftveje

 • Livreddende førstehjælp

 • Procedure for tilkald af hjælp

 • Førstehjælp til tilskadekomne

 • Tegn på kredsløbssvigt

 • Psykisk førstehjælp

Medborgerførstehjælp – 1,5 time

 • Psykisk førstehjælp

 • Førstehjælp til akutte sygdomme

 • Førstehjælp til akutte skader

 • Praksisnære scenarier

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp til Medborgere lærer dig at handle hensigtsmæssigt i forhold til de 4 hovedpunkter ved hjertestop, ulykker og akut opståede sygdomme eller komplikationer, der kan blive livstruende.

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført

kursus i Førstehjælp til Medborgere.

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp til Medborgere henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, med behov for avanceret førstehjælp. Velegnet til sundheds- og omsorgsbranchen eller virksomheder med meget risikofyldt arbejde.

Førstehjælpere – Særligt ansvar

Funktionskursus, 12 timer

Indhold:

 • Førstehjælp ved Hjertestop, 4 timer

 • Førstehjælp ved Ulykker, 1,5 time

 • Førstehjælp ved Blødning, 1,5 time

 • Førstehjælp ved Småskader, 1,5 time

 • Førstehjælp ved Sygdomme, 1,5 time

 • Skader på Bevægeapperat, 1,5 time

 • Forbrænding, ætsning, forgiftning, 0,5 time

Hvad kan du lære?

På et kursus for Førstehjælpere med Særligt Ansvar, lærer du at reagere hensigtsmæssigt på hjertestop, blødninger, småskader, sygdom og komplikationer, skader på krop og hoved samt skader fra ulykker. Derudover gennemgås ansvaret for en vigtig førstehjælpsperson. Det er et meget bredt og grundigt kursus med gennemgang af førstehjælp.

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført

kursus til dig med Særligt Ansvar.

Hvem er målgruppen?

Et kursus for Førstehjælpere med Særligt Ansvar henvender sig til virksomheder, foreninger og institutioner med ansvarshavende ansatte, der skal kunne håndtere en bred vifte af potentielle skader og sygdomme.

Voksne, med ansvar for børn

Funktionskursus, 7 timer

Indhold:

 • Førstehjælp ved Hjertestop – 4 timer

 • Førstehjælp & Forebyggelse til børn – 2,5 timer

 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.

 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning.

 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.

 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen.

 • Tillæg: Voksne med Ansvar for Børn, 0,5 time

Hvad kan du lære?

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter dig i stand til at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i situationer med hjertestop hos børn. Deltageren kan give hjertelungeredning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning; både med og uden hjertestarter (AED). Herudover vil deltageren kende mulighederne for at forebygge dagligdagsskader; herunder fald, slag-, klemme- samt snitskader. Deltageren lærer at handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der er forårsaget af forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding. Deltageren lærer desuden at håndtere sygdomstilfælde, der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedstilstand hos børn. 

Får du et kursusbevis?

Der udstedes kompetencegivende bevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd for gennemført funktionsuddannelse i Førstehjælp for Voksne med Ansvar for Børn.

Hvem er målgruppen?

Uddannelsen henvender sig til virksomheder, skoler, dagtilbud og institutioner, hvor man ønsker at medarbejderne har et udvidet kendskab til førstehjælp og forebyggelse af skader og sygdomme hos børn.

Håndværkerhjælp

Funktionskursus, 7 timer

Indhold:

info på vej

Hvad kan du lære?

Info på vej

Hvem er målgruppen?

Info på vej

Førstehjælp for Sport & Fritid

Funktionskursus, 5,5 timer

Indhold:

info på vej

Hvad kan du lære?

Info på vej

Hvem er målgruppen?

Info på vej

Førstehjælp for Klinik & Praksis

Funktionskursus, 7 timer

Indhold:

info på vej

Hvad kan du lære?

Info på vej

Hvem er målgruppen?

Info på vej

De her ting kan du forberede dig på

1. Hvilket kursus du ønsker

2. Tre forslag til dato og tid

3. Antal deltagere eller hold

Book kursus nu

Udfyld formular eller kontakt os på +45 86 28 49 00

Farlig førstehjælp - funktion
 
×

Nyhedsbrev