ekskl. moms. inkl. moms.

Førstehjælpskursus

Få et førstehjælpskursus, som er skræddersyet til dit behov

Få et førstehjælpskursus, som er skræddersyet til dit behov

Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf. 86 28 49 00

HJERTESTARTER PAKKE

Førstehjælp ved Hjertestop

HJERTESTARTER PAKKE

Førstehjælp ved Ulykker

HJERTESTARTER PAKKE

Brand & Evakuering

HJERTESTARTER PAKKE

Funktionsgivende Fagkurser

HJERTESTARTER PAKKE

Førstehjælp - Tilvalg

HJERTESTARTER PAKKE

Foredrag

Førstehjælp ved Hjertestop

Online førstehjælpskursus kombineret med praktisk træning

Førstehjælpskursus med godkendt instruktør

Mød vores førstehjælpsinstruktører

Førstehjælpskursus instruktør Per Kildelund

Per Kildelund

Førstehjælps- & Brandinstruktør

Per er en meget erfarne førstehjælpsinstruktør.
Vi er glade for at kunne tilbyde alle vores kunder et af Pers førstehjælpskurser, som altid er i højeste kvalitet.

​Det brede CV viser Per som en menig brandband, holdleder og siden 2004 som Indsatsleder, hvor han har undervist ca. 700-800 på årlig basis. Dertil har Per Kildelund også uddannet over 200 brandmænd.​ Derfor er vi glade for, at Per fremover vil uddanne vores mange kursister for Cardiocare.

Per's CV

1985
Arbejdsledelse fra Entreprenørskolen​

1986
Kursuscertifikater:Håndtering af Asbest & Armaflex​

1991
Indsatsleder ved Brand​

1992
Fag- & Førstehjælpsinstruktør​

1995
Holdleder ved Brandkursus fra Rigshospitalet: Iltterapi og brug af respirator​

1996
Røgdykker Instruktør​

1999
Forflytningsinstruktør fra OUH​

2002
Patientlejring fra OUH

2003
Patientskader efter lejring

fra Bispebjerg Hospital

2004
Indsatslederuddannelsen fra Beredskabsstyrelsen​

2017
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia

Førstehjælpskursus instruktør Karsten Stien

Karsten Stie

Førstehjælpsinstruktør

Karsten har 19 års erfaring fra redningstjenesten og er uddannet ambulancebehandler, instruktør i førstehjælp, lægeassistent på akutlægebil og ambulanceleder.

I mange år har han undervist for Dapuc, ambulanceassistenter og -behandlere, i både Danmark og på Færøerne. Ligeledes på akutkurser for praktiserende læger, der varetager vagtlægefunktionen.

Cardiocare er stolte af, at kunne tilbyde skarpe førstehjælpskurser af en så erfaren underviser.

Karsten's CV

1999
Uddannet Førstehjælpsinstruktør

2016
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS

Førstehjælpskursus instruktør Torben Rehdern

Torben Rehder

Førstehjælpsinstruktør

Torben har erfaring med at undervise flere målgrupper og har gennem 10 år uddannet kystlivreddere. Derudover har han erfaring med undervisning af soldater men også mange andre målgrupper gennem mere end 10 år som godkendt førstehjælpsinstruktør af Dansk Førstehjælpsråd og Europæisk Råd for Genoplivning. Vi er glade for at kunne tilbyde Torbens førstehjælpskurser til netop Jeres virksomhed, institution eller forening.

Torben's CV

1999
Uddannet Kystlivredder

2002
Uddannet Sergent ved Ingeniørregimentet

2007
Certificeret Livredderdommer

2008
ERC BLS/AED instruktør

2009
Uddannet førstehjælpsinstruktør

2010
ERC BLS/AED instruktørtræner

2011
Certificeret Idrætscoach ved DGI

2015
Vagt

2019
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS

Førstehjælpskursus instruktør Torben Rehdern

Per Hansen

Førstehjælps- & Brandinstruktør

Per har siden 2010 arbejdet med brand og redning ved beredskabsstyrelsen, herunder 3 år ved beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, hvor han underviste indsatsledere og holdledere på skolens specialkurser og på holdlederuddannelsen. Han blev uddannet førstehjælpsinstruktør i 2017 og har siden undervist i dette. Per har senest arbejdet som brandmand ved det kommunale Brandvæsen.

Per's CV

2010
Brand og redning ved beredskabsstyrelsen, herunder 3 år ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole.

2017
Uddannet førstehjælpsinstruktør

2020
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS

Førstehjælpskursus instruktør Per Kildelund

Martin Klüssendorf

Førstehjælpsinstruktør

Martin har en lang baggrund i forsvaret og er uddannet faglærer i førstehjælp hos Forsvarets Sundhedstjeneste. Han har arbejdet med Sanitetstjeneste, i forsvaret og i krigszoner og har været udsendt med forsvaret til det tidligere Jugoslavien tre gange, og har tidligere været Sanitets - transport gruppefører i hjemmeværnet. Martin har erfaring med førstehjælp, fjeldredning, og vandredning samt som instruktørleder i Hjælpekorpset Norge. I 2005 vandt hans hold en flot 10. plads i Norges mesterskaberne i førstehjælp for Hjælpekorps.


Til dagligt arbejder jeg med respirator patienter. Jeg har skrevet bøger og hæfter til brug i førstehjælpsundervisningen, og har udviklet kurser i førstehjælp til hunde.

Faglig viden og sund fornuft er de væsentlige nøgleord, i alle former for behandling. Dette gælder både for lægen, behandleren og ikke mindst for førstehjælperen. Men man må også se virkeligheden i øjnene.  Ulykker er ikke som man ser det på film. Jeg har valgt at kombinere det bedste af mine erfaringer fra Forsvaret og Hjælpekorpset i Norge. Min undervisning bygger derfor på aktiv indlæring, virkelighedsnære øvelser og humor – med et snært af alvor, hvilket for mig er de vigtigste grundsten for at skabe det gode undervisningsmiljø for et førstehjælpskursus. 

Martin's CV

1995
Værnepligtig ved Forsvaret.

 

1997
Udannet Sygehjælper ved Forsvaret.

 

1997 - 1998
Udsendt til Bosnien.

 

1999 - 2000
Udsendt til Kosovo.

 

2001
Uddannelse i Røgdykning og brandbekæmpelse i Forsvaret.

 

2000
Uddannet Vagt og Sikkerhedsfunktionær.

Uddannet Hjælpeinstruktør ved Beredskabsstyrrelsen.

 

2002 - 2003
Udsendt til Kosovo.

Uddannet Norsk Vagt og Sikkerhedsfunktionær.

 

2004
Uddannet Norsk førstehjælpsinstruktør til børnekurser.

2005
Uddannet Norsk førstehjælpsinstruktør.

 

2006
Uddannet Norsk førstehjælp instruktør til AED - Hjertestartere med delegering fra læge.

Sanitetsmand i en patruljeenhed i Norske Hjemmeværn HV-01.

12 timers Kursus i Skadesminkning.

 

2008
Sikkerhed og Arbejdsmiljø kursus.

 

2009
Instruktør kursus ved MHD Øst.

Emergency Medicin kursus ved Region Nordjylland.

 

2010
Sygdomsbehandlerkursus ved Center for det Maritime Syndhedsvæsen.

Hjælperøgdykkerkursus ved Beredskabsstyrrelsen.

 

2012
Uddannet Faglærer i førstehjælp ved Forsvarets Sanitetstjeneste.

 

2016
Certificeret Respiratorisk hjælper til Invasiv behandling hos Respirationscenter Øst.

 

2017
Certificeret Respiratorisk hjælper til Non-Invasiv behandling hos Respirationscenter Øst.

 

2020
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS.Førstehjælpskursus instruktør Karsten Stien

Henrik Sperling

Førstehjælpsinstruktør

Henrik har siden 2015 undervist i førstehjælp og generel sikkerhed, samt særligt i og omkring vand. Han er godkendt som instruktør af Dansk Førstehjælpsråd samt Europæisk Råd for Genoplivning, ligesom han er certificeret livredderdommer ved Dansk Svømmeunion. Henrik har undervist mange forskellige faggrupper og aldersklasser i førstehjælp, fx soldater i Forsvaret, offentlige institutioner fx pædagoger/lærer, private virksomheder, frivillige organisationer, unge mennesker i forbindelse med kørekort, samt børn ned til alderen ca. 5 år.
Henrik er der udover uddannet psykolog samt coach, og kan i forhold til førstehjælpsundervisning og kurser i sikkerhed, møde den enkelte kursist hvor han/hun har brug for hjælp og støtte, i egen læringsproces.

Vi er meget glade for at have Henrik med på holdet af undervisere, og kunne tilbyde hans pædagogiske undervisning efter jeres behov.

Henrik's CV

2012
Uddannet Tømrer i Træfagenes Byggeuddannelse

2012
Frivillig leder

2015
ERC BLS/AED Instruktør

2015
Certificeret livredderdommer

2016
Uddannet førstehjælpsinstruktør

2016
Voksenpædagogisk Grunduddannelse

2017
Uddannet Event Vagt

2017
Uddannet Førstehjælpsass. ved Event Safety

2019
Certificeret Coach

2019
Uddannet psykolog

2019
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS

Førstehjælpskursus instruktør Torben Rehdern

Lars Jonsson

Førstehjælpsinstruktør

Lars har stor erfaring med undervisning af voksne i genoplivning og vandsikkerhed/livredning, som han har beskæftiget sig med, siden sin første livredderprøve i 1999. Lars huserer primært i det midt- og vestjyske.

Lars' CV

1999
Uddannet livredder

2008
Uddannet bassinlivredderdommer

2013
ERC BLS/AED instruktør

2017
Uddannet åbent vand livredderdommer

2018
ERC BLS/AED instruktørtræner

2019
ERC BLS/AED kursusleder

2019
Instruktør for Cardiocare Scandinavia ApSPraktiske oplysninger

Cardiocare Scandinavia fremsender efter modtagelse af kursusbestillingen en ordrebekræftelse. Til førstehjælpskurser stiller virksomheden et røgfrit lokale med bord og stoleopsætning til rådighed. Der indlægges korte pauser med jævne mellemrum samt andre pauser efter nærmere aftale. Længerevarende pauser skal tillægges førstehjælpskursets samlede varighed. Virksomheden står for evt. forplejning. Ønske om fotografering under førstehjælpskurset kan aftales med instruktøren ved kursets begyndelse. Videooptagelse, samt deltagernes spontane fotografering er ikke tilladt.

Til førstehjælpskurser, hvor der indgår praktisk øvelse i brandslukning, anviser virksomheden en udendørs, afspærret øvelsesplads med ubrandbart underlag (asfalt/beton/grus o.l.) Cardiocare Scandinavia fraskriver sig ethvert ansvar for gener eller skader, som følge af praktisk øvelse på anvist øvelsesplads under førstehjælpskuset.

Cardiocare Scandinavia’s instruktører forbeholder sig ret til at ændre, afkorte eller annullere den praktiske øvelse ved førstehjælpskurset, såfremt vind- eller vejrforhold, afstand til bygninger, oplag, vegetation, parkerede biler, offentlig vej, skel etc. – som efter instruktørens skøn udgør en risiko eller er til gene. Cardiocare Scandinavia orienterer forinden politi og lokal brandmyndighed om afholdelse af praktisk øvelse i brandslukning. Virksomheden er ansvarlig for til- & frakobling af brandalarmeringsanlæg, herunder accept af forsikringsselskab og brandmyndighed.

Vores førstehjælpsinstruktører

Vores instruktører er medlemmer af FSFI, Foreningen af Selvstændige Førstehjælps Instruktører. Det er din garanti for, at vi på et førstehjælpskursus underviser efter de gældende retningslinjer, som er udarbejdet af Dansk Førstehjælps Råd.

Cardiocare Scandinavia’s instruktører er godkendte af Dansk Førstehjælps Råd og Beredskabsstyrelsen til undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp og brug af hjertestarter samt certificeret af Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut til undervisning i varmt arbejde.

Vores instruktører har utallige førstehjælpskurser med i bagagen fra førstehjælpsbranchen, men interessen for at hjælpe andre mennesker stikker endnu dybere.​

Herover kan du læse mere om vores  instruktører, deres erfaring og hvad de hver især kan tilbyde din branche. Vi benytter os lejlighedsvis også af eksterne instruktører, og de lever alle op til gældende krav og lovgivning

Krav og lovgivning

Dansk Førstehjælpsråd stiller følgende ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser og bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælpsråd

 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/pr. førstehjælpsinstruktør

 • Instruktør på førstehjælpskurset skal være identisk med instruktørnavn på beviset

 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke

 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner


Et førstehjælpskursus hos Cardiocare lever altid op til disse krav – bestilt trygt hos os

Cardiocare overholder alle disse krav jf. Dansk Førstehjælpråd.

Alle vores instruktører er medlem af FSFI, Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører, der blandt andet betyder at vi underviser efter de gældende retningslinjer, udarbejdet af Dansk Førstehjælpråd. Cardiocare Scandinavia’s instruktører er godkendt af Dansk Førstehjælpråd og Beredskabsstyrelsen til undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp og brug af hjertestarter samt certificeret af Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut til undervisning i varmt arbejde.

Påmindelsesservice

Som en ekstra service tilbyder Cardiocare gratis at påminde jer om, hvornår det er tid til opdateringskursus i god tid inden udløb af de gyldige førstehjælpsbeviser. Ved at benytte denne gratis service, opnås en loyalitetsrabat på 5% på opdateringskurser. I bestiller det nye førstehjælpskursus ved at kontakte os.

Hvilket førstehjælpskursus?

Førstehjælpskursus med hjertestarter

Cardiocare dækker førstehjælpen bredt

På et førstehjælpskursus lærer du at give førstehjælp ved ulykker og andre akutte situationer. Du får undervisning i livreddende førstehjælp, brug af hjertestarter, krisehåndtering, brandslukning og meget mere. Cardiocare udruster hver deltager til den vigtige førsteindsats ved ulykker, så du efter endt kursus ved, hvordan du begrænser en ulykkes omfang og hjælper de tilskadekomne. Som deltager på vores førstehjælpskursus får du således de redskaber, det kræver at handle korrekt i en nødsituation.

Alt i førstehjælp

På førstehjælpskurser fra Cardiocare lærer du om førstehjælp ved:

 • Hjertestop og Ulykker

 • Skader på bevægeapparatet

 • Blødninger – både interne og eksterne blødning

 • Småskader – f.eks. forbrændinger, snitsår eller hovedskader

 • Sygdomme – f.eks. blodpropper eller epilepsi

 • Termisk eller Kemisk påvirkning

Derudover har vi en række andre populære førstehjælpskurser til brandbekæmpelse og evakuering samt et par foredrag om brug af hjertestarter og førstehjælp.

Dukke i brug under førstehjælpskursus

Så længe varer et førstehjælpskursus

Varigheden af vores førstehjælpskurser varierer i høj grad af, hvilket kursus der er tale om. Et kursus i basal førstehjælp ved hjertestop varer 4 timer. Der kan til dette kursus tilvælges et førstehjælpskursus i småskader, som varer 1,5 time. Førstehjælp til kørekort varer 8 timer, som påkrævet af Dansk Førstehjælpsråd. Der er således store variationer, men generelt varierer kursernes varighed efter omfanget af teorien og de praktiske øvelser.

Skræddersyet førstehjælp

Er I en større gruppe med særlige ønsker eller krav til Jeres førstehjælpskursus? Og vil I gerne være med til at sammensætte Jeres helt eget kursus i førstehjælp? Så er der rig mulighed for dette.

Det eneste krav er, at I maksimalt er 16 personer pr. førstehjælpskursus hold. Er I det, kan I selv bestemme, hvor mange timer førstehjælpskurset skal vare.

I sammensætter også på egen hånd hvilke kursusmoduler, Jeres førstehjælpskursus skal bestå af, og dermed hvilke færdigheder, I får.

Førstehjælpskursus for alle hos Cardiocare

Førstehjælpskursus er for alle

Uanset alder, køn, nationalitet og baggrund for erfaring er det vigtigt at kunne give førstehjælp. I en nødsituation er der ikke tid til at tøve, og derfor er det alfa og omega, at du hurtigt kan og tør træde til, så du kan yde den rette førstehjælp.

Hvis ikke du allerede kan førstehjælp, er det således en god idé at lære det. På et førstehjælpskursus hos Cardiocare, lærer du alle basale ting fra bunden. Så er du ikke i tvivl om, hvad du skal gøre i tilfælde af en ulykke. Uanset hvilken baggrund du har, og hvilke forudsætninger du kommer med, bliver du fortrolig med førstehjælp.

Alle kan lære førstehjælp – og på et førstehjælpskursus står vores erfarne førstehjælpsinstruktører klar til at lære dig det!

Product added to compare.
×

Nyhedsbrev