ekskl. moms. inkl. moms.
Trustpilot

Førstehjælpskursus

Få et førstehjælpskursus, som er skræddersyet til dit behov

Vælg mellem 2 typer førstehjælpskursus

'Blended learning' eller traditionelt kursus?

Cardiocare er kendt for sine førstehjælpskurser i firmaer og offentlige institutioner over hele landet. Vi tilbyder både 'blended learning' og traditionelle 3-4 timers kurser. 

Blended learning

Online førstehjælpskursus kombineret med praktisk træning

I 'blended learning' tager man teorien i førstehjælp online. Fordelen er dels at firmaet sparer penge, fordi det går meget hurtigere at lære teorien. Når teorien er bestået kommer en af vores instruktører ud og underviser i 1½ time i den praktiske træning. På halvanden time lærer man nødflytning, aflåst sideleje og at betjene en hjertestarter. Vores kursister er ekstra glade for den praktiske hjertestarter-træning, fordi man konkret prøver at sætte elektroder på en overkrop (en førstehjælpsdukke) og man lærer at betjene hjertestarteren. Man arbejder sammen 2 og 2 i den praktiske træning. 

På denne her side kan du du selv regne ud, hvor mange penge i kan spare i dit firma.

For hver medarbejder sparer firmaet cirka 2 timer, sammenlignet med et traditionelt 4 timers kursus. Hvis I for eksempel er 16 medarbejdere der skal på kursus, kan du se der er store besparelser i tid og penge.

Førstehjælpsinstruktør Torben Rehder fortæller:
Sådan foregår et typisk førstehjælpskursus, hvor man lærer teorien inden kurset online, og derefter mødes i 1½ time for at lære den praktiske førstehjælp med hands-on.

Førstehjælp ved Hjertestop

Traditionelt kursus i førstehjælp

På et traditionelt kursus bliver medarbejderne i 4 timer undervist i både teori og øver i praksis hjertestarter-træning på en førstehjælps-dukke. Fordelen ved et traditionelt kursus er at nogle mennesker lærer teorien bedre, når der er en førstehjælps-instruktør til stede som kan besvare spørgsmål undervejs. Nogle af vores kunder synes det også er mere hyggeligt at lære teorien når man er sammen med kollegaerne, fremfor at skulle lære teorien selv foran en computer. 

Pris for 4 timers kursus (eller 3 timers genopfrisknings-kursus) kan du se ved at klikke her.

For hver medarbejder sparer firmaet cirka 2 timer, sammenlignet med et traditionelt 4 timers kursus. Hvis I for eksempel er 16 medarbejdere der skal på kursus, kan du se der er store besparelser i tid og penge. På denne her side kan du du selv regne ud, hvor mange penge i kan spare i dit firma.

Førstehjælpskursus for alle hos Cardiocare

Vælg mellem hele kurser og opfølgningskurser, samt tilvalgskurser:
Vi har et bredt udvalg af forskellige kurser, som du kan mikse og mache så de passer til dine behov og ønsker. 
Klik på knappen og læs mere om vores forskellige kurser 

Førstehjælpskursus

Førstehjælps-
kurser

tilvalg

Førstehjælp - Tilvalg

funktionsgivende fagkurser

Funktionsgivende Fagkurser

brand og evakuering

Brand & Evakuering

online førstehjælpskursus

Online Førstehjælpskursus

førstehjælp foredrag

Førstehjælp
Foredrag

Førstehjælpskursus er for alle

Uanset alder, køn, nationalitet og baggrund for erfaring er det vigtigt at kunne give førstehjælp. I en nødsituation er der ikke tid til at tøve, og derfor er det alfa og omega, at du hurtigt kan og tør træde til, så du kan yde den rette førstehjælp.
Hvis ikke du allerede kan førstehjælp, er det således en god idé at lære det. På et førstehjælpskursus hos Cardiocare, lærer du alle basale ting fra bunden. Så er du ikke i tvivl om, hvad du skal gøre i tilfælde af en ulykke. Uanset hvilken baggrund du har, og hvilke forudsætninger du kommer med, bliver du fortrolig med førstehjælp.
Alle kan lære førstehjælp – og på et førstehjælpskursus står vores erfarne førstehjælpsinstruktører klar til at lære dig det!

Så længe varer et førstehjælpskursus

Varigheden af vores førstehjælpskurser varierer i høj grad af, hvilket kursus der er tale om. Et kursus i basal førstehjælp ved hjertestop varer 4 timer. Der kan til dette kursus tilvælges et førstehjælpskursus i småskader, som varer 1,5 time. Førstehjælp til kørekort varer 8 timer, som påkrævet af Dansk Førstehjælpsråd. Der er således store variationer, men generelt varierer kursernes varighed efter omfanget af teorien og de praktiske øvelser.

Skræddersyet førstehjælp
Er I en større gruppe med særlige ønsker eller krav til Jeres førstehjælpskursus? Og vil I gerne være med til at sammensætte Jeres helt eget kursus i førstehjælp? Så er der rig mulighed for dette.
Det eneste krav er, at I maksimalt er 16 personer pr. førstehjælpskursus hold. Er I det, kan I selv bestemme, hvor mange timer førstehjælpskurset skal vare.
I sammensætter også på egen hånd hvilke kursusmoduler, Jeres førstehjælpskursus skal bestå af, og dermed hvilke færdigheder, I får.

Cardiocare dækker førstehjælpen bredt

På et førstehjælpskursus lærer du at give førstehjælp ved ulykker og andre akutte situationer. Du får undervisning i livreddende førstehjælp, brug af hjertestarter, krisehåndtering, brandslukning og meget mere. Cardiocare udruster hver deltager til den vigtige førsteindsats ved ulykker, så du efter endt kursus ved, hvordan du begrænser en ulykkes omfang og hjælper de tilskadekomne. Som deltager på vores førstehjælpskursus får du således de redskaber, det kræver at handle korrekt i en nødsituation.

Alt i førstehjælp
På førstehjælpskurser fra Cardiocare lærer du om førstehjælp ved:
Hjertestop og Ulykker
Skader på bevægeapparatet
Blødninger – både interne og eksterne blødning
Småskader – f.eks. forbrændinger, snitsår eller hovedskader
Sygdomme – f.eks. blodpropper eller epilepsi

Termisk eller Kemisk påvirkning
Derudover har vi en række andre populære førstehjælpskurser til brandbekæmpelse og evakuering samt et par foredrag om brug af hjertestarter og førstehjælp.

Dukke i brug under førstehjælpskursus
Førstehjælpskursus med hjertestarter

Ring hvis du er i tvivl. +45 86 28 49 00

Praktiske oplysninger

Cardiocare Scandinavia fremsender efter modtagelse af kursusbestillingen en ordrebekræftelse. Til førstehjælpskurser stiller virksomheden et røgfrit lokale med bord og stoleopsætning til rådighed. Der indlægges korte pauser med jævne mellemrum samt andre pauser efter nærmere aftale. Længerevarende pauser skal tillægges førstehjælpskursets samlede varighed. Virksomheden står for evt. forplejning. Ønske om fotografering under førstehjælpskurset kan aftales med instruktøren ved kursets begyndelse. Videooptagelse, samt deltagernes spontane fotografering er ikke tilladt.

Til førstehjælpskurser, hvor der indgår praktisk øvelse i brandslukning, anviser virksomheden en udendørs, afspærret øvelsesplads med ubrandbart underlag (asfalt/beton/grus o.l.) Cardiocare Scandinavia fraskriver sig ethvert ansvar for gener eller skader, som følge af praktisk øvelse på anvist øvelsesplads under førstehjælpskuset.

Cardiocare Scandinavia’s instruktører forbeholder sig ret til at ændre, afkorte eller annullere den praktiske øvelse ved førstehjælpskurset, såfremt vind- eller vejrforhold, afstand til bygninger, oplag, vegetation, parkerede biler, offentlig vej, skel etc. – som efter instruktørens skøn udgør en risiko eller er til gene. Cardiocare Scandinavia orienterer forinden politi og lokal brandmyndighed om afholdelse af praktisk øvelse i brandslukning. Virksomheden er ansvarlig for til- & frakobling af brandalarmeringsanlæg, herunder accept af forsikringsselskab og brandmyndighed.

Vores førstehjælpsinstruktører

Vores instruktører er medlemmer af FSFI, Foreningen af Selvstændige Førstehjælps Instruktører. Det er din garanti for, at vi på et førstehjælpskursus underviser efter de gældende retningslinjer, som er udarbejdet af Dansk Førstehjælps Råd.

Cardiocare Scandinavia’s instruktører er godkendte af Dansk Førstehjælps Råd og Beredskabsstyrelsen til undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp og brug af hjertestarter samt certificeret af Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut til undervisning i varmt arbejde.

Vores instruktører har utallige førstehjælpskurser med i bagagen fra førstehjælpsbranchen, men interessen for at hjælpe andre mennesker stikker endnu dybere.?

Herover kan du læse mere om vores  instruktører, deres erfaring og hvad de hver især kan tilbyde din branche. Vi benytter os lejlighedsvis også af eksterne instruktører, og de lever alle op til gældende krav og lovgivning

Krav og lovgivning

Dansk Førstehjælpsråd stiller følgende ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser og bevisudstedelse:

  • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælpsråd

  • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/pr. førstehjælpsinstruktør

  • Instruktør på førstehjælpskurset skal være identisk med instruktørnavn på beviset

  • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke

  • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner


Et førstehjælpskursus hos Cardiocare lever altid op til disse krav – bestilt trygt hos os

Cardiocare overholder alle disse krav jf. Dansk Førstehjælpråd.

Alle vores instruktører er medlem af FSFI, Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører, der blandt andet betyder at vi underviser efter de gældende retningslinjer, udarbejdet af Dansk Førstehjælpråd. Cardiocare Scandinavia’s instruktører er godkendt af Dansk Førstehjælpråd og Beredskabsstyrelsen til undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp og brug af hjertestarter samt certificeret af Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut til undervisning i varmt arbejde.

Påmindelsesservice

Som en ekstra service tilbyder Cardiocare gratis at påminde jer om, hvornår det er tid til opdateringskursus i god tid inden udløb af de gyldige førstehjælpsbeviser. Ved at benytte denne gratis service, opnås en loyalitetsrabat på 5% på opdateringskurser. I bestiller det nye førstehjælpskursus ved at kontakte os.

Mød vores førstehjælpsinstruktører

Per kildelund

Per Kildelund
Førstehjælps- & Brandinstruktør

Pers CV
1985
Arbejdsledelse fra Entreprenørskolen?

1986
Kursuscertifikater:Håndtering af Asbest & Armaflex?

1991
Indsatsleder ved Brand?

1992
Fag- & Førstehjælpsinstruktør?

1995
Holdleder ved Brandkursus fra Rigshospitalet: Iltterapi og brug af respirator?

1996
Røgdykker Instruktør?

1999
Forflytningsinstruktør fra OUH?

2002
Patientlejring fra OUH

2003
Patientskader efter lejring fra Bispebjerg Hospital

2004
Indsatslederuddannelsen fra Beredskabsstyrelsen?

2017
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia

Karsten stie

Karsten Stie
Førstehjælpsinstruktør

Karstens CV
1999
Uddannet Førstehjælpsinstruktør

?2016
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS
Torben rehder

Torben Rehder
Førstehjælpsinstruktør

Torbens CV
1999
Uddannet Kystlivredder

2002
Uddannet Sergent ved Ingeniørregimentet

2007
Certificeret Livredderdommer

2008
ERC BLS/AED instruktør

2009
Uddannet førstehjælpsinstruktør

2010
ERC BLS/AED instruktørtræner

2011
Certificeret Idrætscoach ved DGI

2015
Vagt

2019
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS
Per hansen

Per Hansen
Førstehjælps- & Brandinstruktør

Pers CV
2010
Brand og redning ved beredskabsstyrelsen, herunder 3 år ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole.

2017
Uddannet førstehjælpsinstruktør

2020
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS
Martin Klüssendorf

Martin Klüssendorf
Førstehjælpsinstruktør

Martins CV
1995
Værnepligtig ved Forsvaret.

1997
Udannet Sygehjælper ved Forsvaret.

1997 - 1998
Udsendt til Bosnien.

1999 - 2000
Udsendt til Kosovo.

2001
Uddannelse i Røgdykning og brandbekæmpelse i Forsvaret.

2000
Uddannet Vagt og Sikkerhedsfunktionær.
Uddannet Hjælpeinstruktør ved Beredskabsstyrrelsen.

2002 - 2003
Udsendt til Kosovo.
Uddannet Norsk Vagt og Sikkerhedsfunktionær.

2004
Uddannet Norsk førstehjælpsinstruktør til børnekurser.

2005
Uddannet Norsk førstehjælpsinstruktør.

2006
Uddannet Norsk førstehjælp instruktør til AED - Hjertestartere med delegering fra læge.
Sanitetsmand i en patruljeenhed i Norske Hjemmeværn HV-01.
12 timers Kursus i Skadesminkning.

2008
Sikkerhed og Arbejdsmiljø kursus.

2009
Instruktør kursus ved MHD Øst.
Emergency Medicin kursus ved Region Nordjylland.

2010
Sygdomsbehandlerkursus ved Center for det Maritime Syndhedsvæsen.
Hjælperøgdykkerkursus ved Beredskabsstyrrelsen.

2012
Uddannet Faglærer i førstehjælp ved Forsvarets Sanitetstjeneste.

2016
Certificeret Respiratorisk hjælper til Invasiv behandling hos Respirationscenter Øst.

2017
Certificeret Respiratorisk hjælper til Non-Invasiv behandling hos Respirationscenter Øst.

2020
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS.
Henrik Sperling

Henrik Sperling
Førstehjælpsinstruktør

Henriks CV
2015
ERC BLS/AED Instruktør

2015
Certificeret livredderdommer

2016
Uddannet førstehjælpsinstruktør

2016
Voksenpædagogisk Grunduddannelse

2017
Uddannet Event Vagt

2017
Uddannet Førstehjælpsass. ved Event Safety

2019
Certificeret Coach

2019
Uddannet psykolog

2019
Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS
Lars Jonsson

Lars Jonsson
Førstehjælpsinstruktør

Lars' CV
1999
Uddannet livredder

2008
Uddannet bassinlivredderdommer

2013
ERC BLS/AED instruktør

2017
Uddannet åbent vand livredderdommer

2018
ERC BLS/AED instruktørtræner

2019
ERC BLS/AED kursusleder

2019
Instruktør for Cardiocare Scandinavia ApS
Simon

Info kommer

Simons CV
Info kommer

Kontakt os og hør mere

Udfyld formular eller få mere info hos Cardiocare på +45 86 28 49 00