ekskl. moms. inkl. moms.
Trustpilot

Elektroniske beredskabsplaner

Optimér din virksomheds nødberedskab med vores elektroniske beredskabsplaner!

Dine medarbejdere er virksomhedens mest værdifulde ressource, og det er afgørende at sikre deres tryghed i situationer som ulykker, brand eller vold. Vores skræddersyede beredskabsplaner er altid tilgængelige, opdaterede og tilpasset jeres specifikke behov, tilgængelige via computere og mobile enheder. De tjener som praktiske værktøjer til at guide og forebygge ulykker, og til at handle hurtigt og effektivt i nødsituationer. Planerne fokuserer på at reducere risici for mennesker, miljøet og virksomheden under en krise.

Med vores rådgivning kan du i din virksomheds beredskabsplan:

  • Forebygge potentielle ulykker og nødsituationer.
  • Modvirke risici for ulykker og nødsituationer.
  • Instruere og anvise korrekt handling i de mest sandsynlige nødsituationer.
  • Forebygge og minimere skader under og efter en ulykke.
  • Igangsætte den indledende reetablering og sikre virksomhedens fremtidige overlevelse med en effektiv Contingency plan.
  • Evaluere og analysere indsatsen efter en ulykke/nødsituation for bedst mulig forebyggelse mod gentagelse.

Alle vores beredskabsplaner udleveres digitalt, så de altid er tilgængelige via digitale enheder  i stedet for i støvede fysiske mapper på hylden.

Virksomheden kan så placere beredskabsplanen lokalt på et intranet, i en delt mappe eller på medarbejdernes enheder.

Ingen informationer risikerer at gå tabt i en nødsituation og alle har direkte adgang til samme information. 

Vold er desværre en faktor, der altid skal overvejes i beredskabsplanlægningen. Vi tilbyder derfor som del af alle beredskabsplaner også en PLOV-beredskabsplan (Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger), som er specielt designet til steder med offentlig adgang; dette kan være f.eks. kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner.


Lad os hjælpe med at opdatere jeres virksomheds beredskab!

Vores erfarne konsulenter står klar til at gennemgå og optimere jeres nuværende plan eller hjælpe med at udarbejde en ny.

En typisk beredskabsplan for jeres virksomhed kan omfatte alt fra kontaktinfo på beredskabsansvarlige, information om leverandører af skadesservice og reetablering samt udførlig information om virksomhedens arbejdsmiljø, APV og medarbejdere med brandsluknings- og  førstehjælpskurser. Der vil også altid være udførlige instrukser til håndtering af de mest sandsynlige nødsituationer; herunder håndtering af førstehjælp, brug af hjertestarter og brandmateriel samt procedurer for pressehåndtering og genetablering af normal tilstand i virksomheden.

Gør beredskabet til en effektiv, fleksibel og levende proces med vores skræddersyede elektroniske beredskabsplan!

Elektroniske beredskabsplaner

Kontakt os og hør mere

Udfyld formularen eller få mere info hos Cardiocare på +45 86 28 49 00