ekskl. moms. inkl. moms.
Trustpilot

SALGS- OG HANDELSBETINGELSER FOR ERHVERVSKUNDER

FRA CARDIOCARE

Cardiocare handelsbetingelser

VILKÅR & BETINGELSER

 

FOR CARDIOCARE SCANDINAVIA ApS

Disse salgs- og handelsbetingelser finder anvendelse ved salg og levering af produkter, serviceydelser og kurser til erhvervskunder hos Cardiocare Scandinavia ApS, med CVR-nummer DK34581800 (herefter refereret til som "Cardiocare"). Vi beder dig venligst om at læse betingelserne omhyggeligt.

 

Gældende fra August 2023 - Disse betingelser erstatter alle tidligere trykte versioner.

 

Cardiocare er et 100% dansk-ejet firma. Før du benytter Cardiocare.dk samt de tilhørende tjenester, opfordrer vi dig til at læse følgende vilkår og betingelser grundigt igennem. Disse vilkår er gældende for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller anvender Cardiocare.dk. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du automatisk disse vilkår.

 

Intellektuel ejendom

Indholdet, produkterne, funktionerne og tjenesterne på Cardiocare.dk tilhører udelukkende Cardiocare Scandinavia ApS, Cardiocare Group ApS samt vores tilknyttede samarbejdspartnere. Hjemmesiden og varemærket er beskyttet af ophavsret og andre love, både i Danmark og internationalt. Brugen af logoer, tekster eller billedmateriale fra Cardiocare.dk kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Cardiocare. Både "Cardiocare Scandinavia ApS" og "Cardiocare Group ApS" er registrerede varemærker.

 

Links til andre webshops og hjemmesider

Cardiocare.dk kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider eller tjenester, som ikke ejes eller kontrolleres af Cardiocare.

Vi påtager os ikke ansvar for indholdet, privatlivspolitik eller praksis på tredjeparts hjemmesider eller tjenester, da vi ikke har kontrol over disse. Vi anbefaler, at du gennemgår vilkår, betingelser og privatlivspolitik på de tredjeparts hjemmesider og tjenester, du besøger.

 

Ændringer

Cardiocare forbeholder sig retten til ensidigt at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid.

 

Kontakt

Har du spørgsmål angående disse vilkår, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 8628 4900 eller via e-mail: [email protected]

 

TILBUD OG AFTALE

Tilbuddet fra Cardiocare er gyldigt i 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er angivet.

En aftale anses for indgået, når kundens accept er modtaget af Cardiocare. Hvis kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, anses aftalen for indgået, når Cardiocare bekræfter en modtaget bestilling. Kundens eventuelle indkøbsbetingelser, der er trykt på en ordre eller på anden måde meddelt til Cardiocare, udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

 

BETALING

Betalingsmuligheder

Cardiocare accepterer betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, SparXpress finansiering og faktura. Betaling vil først blive trukket fra din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms og levering, medmindre andet er angivet.

Ved betaling med faktura skal beløbet betales senest 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er angivet.

 

Forsinket betaling

Manglende betaling efter forfaldsdatoen medfører et gebyr på 100,- kr. samt påløbende renter på 2% pr. påbegyndt måned.

 

Sikkerhed ved betaling

Cardiocare anvender en godkendt betalingsserver via Quickpay, der sikrer forsvarlig kryptering af alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Dette betyder, at hverken Cardiocare eller andre kan aflæse dine personfølsomme oplysninger.

 

LEVERING

Leveringsbetingelser

Priserne er eksklusive leveringsomkostninger, medmindre andet er angivet.

Forsendelsen sker på Cardiocares risiko, da Cardiocare vælger transportmiddel og fragtmand. Levering sker for købers regning, medmindre andet er angivet.

 Forventet leveringstid for lagervarer er normalt 2-4 hverdage, med undtagelse af ferieperioder, hvor leveringstiden kan være lidt længere. Hvis der forventes en forsinkelse i leveringen, vil kunden blive informeret hurtigst muligt.

 

CARDIOCARE OG PERSONOPLYSNINGER

Du har kontaktet Cardiocare ApS,

I overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 13 ønsker vi at informere dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk, som er nødvendige for at besvare din henvendelse.

 

Den dataansvarlige er:

Phillip Maron Petersen

Fabriksvej 11B

8260 Viby J

Tlf.: 86284900

Email: [email protected]

 

Formålet med behandlingen er at kunne besvare din henvendelse og gennemføre de nødvendige ekspeditioner i den forbindelse. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, punkt a og b.

CARDIOCARE anvender også samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger, hvor relevant.

CARDIOCARE videregiver ikke oplysninger om dig til andre, medmindre det er påkrævet i henhold til dansk lovgivning.

Personoplysninger om dig vil blive slettet senest 5 år efter afslutningen af vores samarbejde.

I overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20 har du ret til at få indsigt i og rette eller slette dine personoplysninger, begrænse behandlingen af dem eller gøre indsigelse imod behandlingen. Du har også ret til dataportabilitet.

Det samtykke, du har givet i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, punkt 1 eller artikel 9, stk. 2, punkt A, kan til enhver tid trækkes tilbage uden at påvirke lovligheden af behandlingen, der blev udført inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at CARDIOCARE behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at besvare din henvendelse, eller hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan det medføre, at vores samarbejde ikke kan fortsætte.

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du finder, at CARDIOCARE's behandling af dine personoplysninger er ukorrekt.

Vi henviser også til vores databeskyttelsespolitik for yderligere oplysninger.

 

Ejendomsforbehold

Cardiocare opretholder ejendomsretten til de solgte varer indtil hele købesummen er fuldt betalt. Derfor er køberen indtil fuld betaling ikke berettiget til at foretage handlinger såsom salg, pantsætning, udlejning, udlån, gaver, deponering eller lignende dispositioner over varerne.

Hvis betalingerne ikke foretages rettidigt eller hvis køberen på anden måde forsømmer nogen af bestemmelserne i denne kontrakt, har Cardiocare ret til at benytte fogedretten for at tilbagetage de solgte varer eller kræve den resterende betaling opfyldt i henhold til kreditaftaleloven.

 

FORTRYDELSESRET

Dine Rettigheder

Når du handler på www.cardiocare.dk, har du ret til at fortryde dit køb inden for 30 dage. Fortrydelsesperioden begynder den dag, du modtager varen. Du kan også udøve din fortrydelsesret ved at nægte at modtage varen. Du vil selvfølgelig få det beløb, du har betalt, tilbage. Refusionen vil blive overført til det kort, du brugte til betalingen, eller til din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og har verificeret, at den opfylder fortrydelsesreglerne. Den eneste omkostning, du har ved at fortryde, er fragtomkostningerne for at returnere varen til os.

 

Når du returnerer varen, skal du vedlægge en kopi af din ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura.

 

RETURRET

Rettigheder

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Ved køb af hjertestartere og lignende er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:

Cardiocare Scandinavia ApS

Fabrikvej 11 B, 1 sal

8260 Viby J

 

REKLAMATIONSRET

Dine Rettigheder

Ved salg til erhvervskunder (B2B) er der ingen fortrydelsesret, men der tilbydes 1 års reklamationsret, medmindre andet er aftalt.

Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl. Andre fejl kan ikke reklameres over.

Køberen er ansvarlig for at foretage en grundig undersøgelse af leverancen ved modtagelse for at sikre, at varen er uden mangler og i overensstemmelse med kontrakten. Hvis køberen mener, at varen lider af en mangel på dette tidspunkt og ønsker at påberåbe sig manglen, skal dette meddeles Cardiocare Scandinavia skriftligt så hurtigt som muligt.

Hvis der ikke sker en skriftlig reklamation inden for Cardiocare Scandinavia's leveringstidsfrister, vil køberen blive afskåret fra at gøre krav vedrørende mangler, erstatning, garantikrav eller andre beføjelser gældende. Ved køb på www.cardiocare.dk gives der 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret dækker materiale- og produktionsfejl. Reklamationen dækker ikke fejl eller skader forårsaget af forkert brug af produktet eller ydelsen. Dette indebærer, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller en prisreduktion, afhængigt af den specifikke situation. Nogle produkter kan købes med en længere fabriksgaranti, som f.eks. hjertestartere.

Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl. Andre fejl kan ikke reklameres over. Reklamationsretten dækker ikke, hvis fejl og defekter opstår på grund af transportskader, fejlmontage, installationsfejl, overbelastning, skader forvoldt mod produktet, utilsigtet brug af produktet, manglende vedligeholdelse, ukorrekt brug af produktet eller lignende forhold, der ikke er under fabrikkens kontrol.

I tvivlstilfælde bør du kontakte Cardiocare Scandinavia, inden montering udføres.

Der ydes ingen garanti ved salg af brugte produkter, medmindre andet er aftalt.

 

SERVICEAFTALER

Dine Rettigheder

Kunden kan anmode om en serviceaftale direkte på www.cardiocare.dk under afsnittet ”Serviceaftaler”. Efter en ordrebestilling - ved køb af en kampagnepakke inklusive serviceaftale - vil kunden modtage en servicekontrakt via den angivne e-mail. Kunden bedes returnere den underskrevne servicekontrakt til Cardiocare Scandinavia inden for 14 dage fra datoen for den modtagne serviceaftale. Såfremt Cardiocare Scandinavia ikke modtager den underskrevne kontrakt inden for 14 dage, og under forudsætning af, at kontrakten er betalt, anses aftalen som gyldig. Cardiocare Scandinavia kan ikke holdes ansvarlig for manglende modtagelse af underskrevne kontrakter fra kunden. Hvis serviceaftalen ikke betales rettidigt og efter 3 rykkere, vil den blive annulleret uden yderligere varsel og på kundens egen risiko.

 

Denne serviceaftale dækker udsendelse af reservedele (elektroder/batteri) til en hjertestarter inklusive fragt og miljøafgift. Uanset om en serviceaftale indgås eller ej, er hjertestarteren altid dækket af fabriksgarantien, hvis apparatet håndteres og vedligeholdes korrekt. Serviceaftalen udgør ikke en udvidelse af fabriksgarantien. Forudsætningen for aftalen er, at der kun anvendes originalt tilbehør fra Cardiocare Scandinavia. Betaling for serviceaftalen sker forud for hvert år.

Aftalen fornyes automatisk, medmindre begge parter skriftligt opsiger aftalen senest 3 måneder før udløbsdatoen. Hvis aftalen helt eller delvist hindres eller i væsentlig grad besværliggøres af omstændigheder, der ligger uden for parternes kontrol, suspenderes deres forpligtelser i det omfang, som omstændighederne kræver, og indtil omstændighederne ophører.

·         Cardiocare Scandinavia tager forbehold for og annoncerer ikke eventuelle prisstigninger fra leverandører og valutakursudsving. Eventuelle prisstigninger justeres årligt på den 31. december for det kommende år.

·         Cardiocare Scandinavia er ikke ansvarlig for ændringer i leveringsadressen m.m., der ikke er meddelt Cardiocare og som resulterer i fejllevering. Det er kundens ansvar alene at oplyse den korrekte leveringsadresse. Hvis en vare skal sendes igen på grund af en forkert oplyst adresse, pålægges et administrationsgebyr på 299,- kr. ekskl. moms.

 

FORSIKRINGSAFTALE

Vilkår og Betingelser

Vi samarbejder med Tryg Forsikring som vores forsikringspartner og henviser til deres forsikringsbetingelser.

 

VILKÅR VED FØRSTEHJÆLPSKURSER

Vilkår

Din virksomhed er berettiget til det aftalte førstehjælpskursus som specificeret i bekræftelsen. Du har frihed til at vælge de ansatte, der skal deltage på kurset, og der er ingen krav om tidligere erfaring. Hvert kursushold kan rumme op til 16 deltagere. Uudnyttede pladser kan ikke overføres til det efterfølgende år.

 

LOKALER

Alle førstehjælpskurser bliver afholdt på din virksomheds egne lokaler/område, og din virksomhed er ansvarlig for forplejning, medmindre andet er aftalt. Prisen inkluderer gyldige førstehjælpsbeviser, skriftligt undervisningsmateriale og transportomkostninger. Det er dit ansvar at opdatere os rettidigt om ændringer i adresse, e-mail og telefonnummer mv.

 

AFBESTILLING ELLER OMBOKNING

Senest 30 dage før kursusdatoen betales ingen kursusgebyrer.

Senest 14 dage før kursusdatoen betales 50 % af kursusgebyret.

Mindre end 14 dage før kursusdatoen betales fuldt kursusgebyr.

Gebyret svarer til prisen for det reserverede førstehjælpskursus.

 

VED SYGDOM

Cardiocare forbeholder sig retten til mindre ændringer i kursusindholdet og retten til at ændre eller flytte kurser. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurser i tilfælde af sygdom hos instruktøren. I sådanne tilfælde bliver din virksomhed informeret om aflysningen, og vi vil aftale en ny kursusdato, medmindre en anden instruktør ikke kan træde til som erstatning.

 

KONKURRENCEVILKÅR

Rettigheder

Vilkår

 

Denne Facebookkonkurrence er oprettet og administreres af:

Cardiocare Scandinavia ApS

I det følgende omtalt som "konkurrencearrangør".

Konkurrencen er ikke oprettet eller administreret af Facebook.

De oplysninger, der gives, vil udelukkende blive brugt til formålet med denne konkurrence og vil ikke blive videregivet til tredjepart. Som deltager i konkurrencen via Facebook vil du kun modtage meddelelser vedrørende konkurrencen.

 

Deltagelse

Kun brugere med en aktiv Facebook-profil kan deltage i konkurrencen. Oprettelse af en Facebook-profil er gratis, og brugere kan til enhver tid afmelde sig Facebook.

Det er en betingelse for deltagelse, at man "synes godt om" både konkurrencearrangøren og konkurrenceopslaget.

Det er ikke nødvendigt at dele konkurrencearrangørens opslag for at deltage.

Deltagere, der forsøger at manipulere konkurrencen, vil blive diskvalificeret.

Du skal være bosat i Danmark for at deltage.

Bekræftelse af alder

Ved deltagelse bekræfter du, at du er fyldt 13 år.

 

Præmie

Vinderne er ansvarlige for eventuelle skatter i forbindelse med præmierne. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter.

Konkurrencearrangøren forbeholder sig retten til at diskvalificere deltagere, hvis der er mistanke om snyd.

 

Vinder

Vinderen findes på den angivne dato på Facebook-opslaget og offentliggøres straks derefter. Hvis vinderen ikke svarer inden for 5 dage, vil præmien blive tildelt en ny vinder i konkurrencen.

 

Kontakt

Eventuelle spørgsmål om konkurrencen rettes til konkurrencearrangøren.

 

Dobbeltchance

I visse konkurrencer er der mulighed for at deltage både på Facebook og Instagram. Vinderen findes ved at trække en vinder blandt deltagerne på Facebook og en vinder blandt deltagerne på Instagram, og de to vindere trækkes derefter for at finde den endelige vinder. Du kan altså øge dine chancer for at vinde ved at deltage begge steder i de konkurrencer, hvor "dobbeltchance" er gældende.

 

COOKIEPOLITIK

Ja, vi anvender cookies

Cardiocare anvender cookies til at forbedre brugeroplevelsen og udviklingen af vores hjemmeside ved at indsamle statistik om trafikken på siden.

Cookies hjælper os med at få indblik i, hvornår vores besøgende bruger vores hjemmeside, hvad de klikker på, og hvilken enhed de anvender til at besøge hjemmesiden. Disse oplysninger kan ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson. Alt behandling sker anonymt, og vi har ikke mulighed for at koble data fra den enhed, du besøger vores hjemmeside fra, sammen med andre oplysninger om dig. Tjenester som Google, MailChimp, Hotjar og Smartsupp indsamler statistik ved hjælp af en cookie på din computer. De implementerer en harmløs cookie på din computer på vores vegne.

 

Sådan undgår du cookies

Du kan selv styre, om du ønsker at tillade cookies på din enhed. Den cookie, som vi placerer på din enhed, vil som udgangspunkt blive der, medmindre du aktivt sletter dine cookies på din enhed. I de mest almindelige webbrowsere kan dette gøres ved at slette din browsinghistorik og/eller browserdata. Yderligere information om afvisning af cookies findes på http://minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM (Foreningen af Danske Interaktive Medier).

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, der sendes til din webbrowser fra en webserver.

Dens formål er at registrere besøgsmønstre på en hjemmeside, og den kan ikke overføre vira eller andre skadelige programmer.

Dataansvarlig for behandlingen er

Cardiocare Scandinavia ApS,

Fabrikvej 11B,

8260 Viby J,

Phillip Maron Petersen.

 

DATABESKYTTELSESPOLITIK

Databeskyttelsespolitikken omfatter virksomhederne:

 

CARDIOCARE SCANDINAVIA Aps

MATRIC Aps

EDIZON Aps

 

Generel Organisering af Personoplysninger

Virksomhederne stræber efter at bruge digitale databehandlingssystemer og ekstern hosting af personoplysninger for at sikre en sikker drift og undgå at skulle have interne kompetencer til at administrere sådanne systemer.

Desuden forsøger virksomhederne at centralisere opbevaringen af personoplysninger i specifikke centrale systemer for at undgå spredning af oplysninger på tværs af forskellige systemer og både elektroniske og manuelle formater.

 

1.       Formål

Databeskyttelsespolitikken fastlægger det godkendte sikkerhedsniveau for virksomhederne og danner grundlaget for udvikling af datasikkerhedshåndbogen samt tilhørende retningslinjer og procedurer.

De retningslinjer, der udvikles for at støtte målene i databeskyttelsespolitikken, sikrer, at alle medarbejdere håndterer datasikkerhed i deres daglige arbejde og overholder bestemmelserne i politikken.

Databeskyttelsespolitikken er især fokuseret på beskyttelse af personoplysninger, men den gælder også for økonomiske og andre data.

Datasikkerhed er en nøgleværdi og en naturlig del af virksomhedernes behandling af data, især personoplysninger.

 

2.       Omfang

Databeskyttelsespolitikken gælder for alle, der er tilknyttet virksomheden, herunder medarbejdere, ledere, frivillige, bestyrelse, leverandører og samarbejdspartnere.

Alle leverandører og samarbejdspartnere, der har fysisk eller logisk adgang til virksomhedernes IT-systemer, data og personoplysninger, skal gøres bekendt med politikken og forpligtes til at følge den.

Politikken dækker alle tekniske og administrative aspekter, der påvirker driften og brugen af virksomhedernes digitale databehandlingssystemer samt manuelle arkiver og registre.

 

3.       Hovedmålsætninger og Sikkerhedsniveau

Virksomhederne har følgende sikkerhedsmål:

"Virksomhederne har et passende og tilstrækkeligt teknisk og organisatorisk sikkerhedsniveau for behandling af personoplysninger og andre data ved brug af automatisk databehandling eller manuelle dokumenter."

Et passende og tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau opnås gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer:

·         Kontinuerlig fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af virksomhedernes digitale behandlingssystemer og tjenester i forhold til en risikovurdering for hvert system og oplysningstype.

·         Brug af pseudonymisering og kryptering, hvor relevant, især ved udveksling af data med databehandlere og eksterne parter.

·         Evnen til at genoprette dataadgang og tilgængelighed i tilfælde af fysisk eller teknisk hændelse.

·         Rutinemæssige procedurer til test, vurdering og evaluering af databeskyttelsessikkerhed.

·         Beskyttelse af IT-aktiver, personoplysninger og andre data under virksomhedernes kontrol.

Sikkerhedsniveauet vedligeholdes gennem:

·         Kontinuerlige retningslinjer og procedurer, der sikrer, at datasikkerhed integreres i virksomhedernes drift og arbejde.

·         Sikring af, at eksterne leverandører, konsulenter og samarbejdspartnere overholder gældende databeskyttelseslovgivning og virksomhedernes standarder via kontrakt- og leverandørstyring.

·         Analyse af konsekvenserne af behandling af personoplysninger og tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger ved indførelse af nye IT-systemer.

Ledelsen skal sikre, at databeskyttelsespolitikken efterleves og vedligeholdes.

 

4.       Organisation og Ansvar

Alle medarbejdere har ansvar for datasikkerheden og skal følge virksomhedernes databeskyttelsespolitik, retningslinjer og procedurer, som beskrevet i databeskyttelseshåndbogen.

Planlægning, implementering og kontrol af datasikkerhed defineres af virksomhedernes ledelse, der også er ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af datasikkerhedssystemet samt opfølgning på sikkerhedshændelser.

Ledelsen skal definere ansvar for systemer, adgangsstyring, kontrakter, og behandling af hændelser og sørge for at medarbejdere er trænet i databeskyttelse.

Databeskyttelsespolitikken skal revideres og godkendes mindst årligt eller ved situationer, der kræver det.

 

5.       Databeskyttelseshåndbogen

Databeskyttelsespolitikken udfoldes af ledelsen gennem retningslinjer og procedurer i databeskyttelseshåndbogen. Dette dokument indeholder følgende hovedområder:

a) Retningslinjer for medarbejdernes håndtering af sikkerhed.

·         Fortrolig håndtering af personoplysninger.

·         Regler for login og password.

·         Regler for brug af mobilt udstyr og IT-udstyr.

·         Regler for internetbrug.

·         Regler for e-mail, inklusive sikker e-mail, og privat brug af institutionens e-mail.

·         Regler for download af programmer og spil.

b) Retningslinjer for adgangsstyring

c) Retningslinjer for behandling af data på mobile enheder

d) Retningslinjer for sikker e-mailkommunikation med kunder, klienter og myndigheder

e) Retningslinjer for netværksstyring, herunder trådløse netværk

f) Retningslinjer for håndtering af sikkerhedshændelser (brud), inklusive anmeldelse af brud til Datatilsynet og de registrerede, og procedurer for reetablering og korrektion af personoplysninger

g) Principper og procedurer for behandling af personoplysninger (se afsnit 6)

h) Retningslinjer for styring af IT-leverandører og databehandlere, inklusive databehandleraftaler og sikkerhedsniveau.

 

6.       Principper og Forretningsgange for Behandling af Personoplysninger

Ledelsen fastsætter principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger med fokus på overholdelse af Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven.

De dokumenterede forretningsgange omfatter:

·         Principper for behandling af personoplysninger.

·         Anvendelse af samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger, når det er påkrævet.

·         Procedurer for udøvelse af de registreredes rettigheder, herunder underretning ved registrering, udøvelse af retten til rettelse, sletning eller begrænsning af behandling, samt retten til dataportabilitet.

·         Udarbejdelse af oversigt over behandlingsaktiviteter med personoplysninger.

 

7.       Risikovurdering og Dataklassifikation

Risikovurdering

Virksomhederne ønsker at være opmærksomme på enhver risiko og etablere passende og tilstrækkeligt sikkerhedsniveau baseret på en risikovurdering, både elektronisk og fysisk.

Ledelsen er aktivt involveret i risikovurderingen og ansvarlig for at evaluere trusler, konsekvenser og risici forbundet med både automatisk og manuel databehandling.

Der foretages årlig gennemgang af risikovurderingen i ledelsen, og den revideres ved større ændringer i opgaver, leverandører og databehandlingssystemer.

 

Dataklassifikation

For at sikre, at systemer og data opretholder det rette sikkerhedsniveau, skal de klassificeres. Klassifikationen af data og systemer tager højde for tilgængelighed, integritet (pålidelighed) og fortrolighed.

Tilgængelighed: Systemer og data skal kunne tilgås af autoriserede personer, når det er nødvendigt. Især er høj tilgængelighed vigtig for data og IT-systemer, der bruges i forbindelse med personoplysninger og personaleadministration.

Integritet og pålidelighed: Data skal være korrekte, pålidelige, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige. Dette er afgørende for behandling af personoplysninger og personaleadministration.

Fortrolighed: Kun autoriserede personer må tilgå personoplysninger, og de skal beskyttes mod uautoriseret adgang eller offentliggørelse. Personoplysninger behandles altid fortroligt og videregives kun med samtykke eller hjemmel i lovgivningen.

 

8.       Overtrædelse af Databeskyttelsespolitikken

Alle medarbejdere hos virksomhederne er forpligtet til at overholde den gældende datasikkerhedspolitik, inklusive tilhørende retningslinjer, forretningsgange og vedhæftede dokumenter. Alle medarbejdere modtager en kopi af de centrale bestemmelser om datasikkerhed ved ansættelsens start.

   

9.       Afvigelser

Hvis der opstår situationer, hvor kravene i Databeskyttelsespolitikken undtagelsesvis ikke kan overholdes, skal det godkendes af ledelsen, dokumenteres, og alternative sikkerhedsforanstaltninger skal implementeres. Alle sikkerhedshændelser registreres.

 

Udarbejdelse og Ikrafttrædelse

Ændringer i sikkerhedsdokumentationen skal forelægges og godkendes af ledelsen.

 

Begrebsdefinitioner

·         Fortrolighed: Kun autoriserede personer har ret til at behandle oplysningerne, der kun skal være tilgængelige for autoriserede personer.

·         Integritet: Data skal være korrekte, pålidelige, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige. Inkluderer også backup og duplikering af systemer.

·         Tilgængelighed: Systemer og data skal være tilgængelige for autoriserede personer, når det er nødvendigt.

·         Robusthed: Systemers og tjenesters modstandsdygtighed mod skadelige hændelser, herunder sikring mod udfald, køling, nødstrømsanlæg, brandslukning mv.

·         Pseudonymisering: Behandling af personoplysninger på en måde, så de ikke kan henføres til en bestemt registreret uden supplerende oplysninger.

·         Kryptering: Processen med at omdanne oplysninger til ulæselig form for tredjeparter.

·         Vedvarende: Kontinuerlig opretholdelse af fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

·         Databeskyttelsespolitik: Det overordnede dokument, der fastsætter krav og mål for databeskyttelse, fulgt af mere detaljerede retningslinjer, forretningsgange og instruktioner i Databeskyttelseshåndbogen.

·         Retningslinjer: Konkrete beskrivelser af, hvordan sikkerhedspolitikken implementeres.

·         Forretningsgange og instrukser: Specifikke vejledninger til detaljeret implementering af retningslinjerne på afdelingsniveau.

·         Sikkerhedsforhold: Alle forhold, der påvirker oplysningers sikkerhed i forhold til fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed.

·         Sikkerhedshændelser: Omfatter alle hændelser, der påvirker databeskyttelsessikkerheden, herunder brud på sikkerheden.

 

Årlig Prisregulering baseret på Gældende Prisindeks

Vi ønsker at sikre gennemsigtighed og klarhed i vores handelsbetingelser for vores kunder. Som en del af vores forpligtelse til at opretholde retfærdige forretningsprincipper og skabe stabilitet, forbeholder vi os retten til årligt at regulere priserne på vores produkter eller tjenester. Denne prisregulering vil blive gennemført i overensstemmelse med det gældende prisindeks.

Vores mål med denne årlige prisregulering er at sikre, at priserne for vores produkter og tjenester forbliver rimelige og afspejler ændringer i markedet og den generelle økonomiske udvikling. Den anvendte prisreguleringsproces vil tage højde for relevante faktorer og variabler, der påvirker omkostningerne ved vores produkter og tjenester.

Vi vægter gennemsigtighed og retfærdighed højt, og vores beslutning om prisregulering vil altid tage hensyn til vores kunders interesser. Vi forpligter os til at informere vores kunder om enhver prisregulering i god tid, normalt inden reguleringen træder i kraft. Dette giver vores kunder mulighed for at forstå ændringerne og træffe eventuelle nødvendige beslutninger i forhold til deres engagement med os.

Vi opfordrer vores kunder til at kontakte vores kundeservice, hvis der er spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores årlige prisregulering. Vores mål er at opretholde en åben og konstruktiv dialog med vores kunder, så vi sammen kan sikre de bedst mulige betingelser og løsninger for alle parter.

 

Klager

Hvis du som privat forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte [email protected]. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

 

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

naevneneshus.dk

 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

 

Vi takker for dit fortsatte samarbejde og tillid til vores produkter og tjenester.