ekskl. moms. inkl. moms.
Trustpilot

Elektroniske beredskabsplaner

En vigtig opgave for virksomheden

I tilfælde af ulykker, brand og vold kan det være afgørende at virksomheden har lavet en beredskabsplan. Planen er et praktisk værktøj som har til formål at guide medarbejderne til at forebygge ulykker, og til at handle effektivt når der opstår ulykker eller voldelige episoder. Planen fortæller hvad medarbejderen skal gøre og hvem man skal kontakte. Målet er at reducere skadvirkninger på mennesker, miljøet og virksomheden selv i en krisesituation.

Vi giver rådgivning, så jeres beredskabsplan:

- Forudser mulige ulykker og nødsituationer.

- Modvirker ulykker og nødsituationer.

- Anviser korrekt handling under ulykker og i nødsituationer.

- Forebygger og mindsker skaderne under og efter en ulykke.

- Evaluerer/analyserer indsatsen efter en ulykke.

Det er praktisk at lave beredskabsplanen elektronisk. Så downloader medarbejderne en app og har planen til sin rådighed på telefonen. Dermed bliver det også muligt at alarmere alle medarbejdere samtidigt fra centralt hold, så man hurtigst muligt får taget hånd om den opståede krisesituation.


Sådan får du opdateret jeres beredskabsplan

Cardiocares konsulent tilbyder at tjekke jeres nuværende plan, eller eventuelt foreslå udarbejdelse af en ny beredskabsplan. Konsulenten har stor erfaring - også i elektroniske beredskabsplaner - og vil på et uforpligtende møde rådgive jer. 

Vold er desværre blevet en faktor man også bør have med i sine overvejelser, når man laver en beredskabsplan. Det er blevet almindeligt at en person kan blive vred og truende ved besøg i borgerservice på kommunen eller i jobcenteret, på skoler og i uddannelsesinstitutioner. Steder med offentlig adgang kan med fordel lave en PLOV-beredskabsplan der også tager vold i betragning. PLOV er en forkortelse for "Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger".


Hvad kan en beredskabsplan indeholde?

En typisk beredskabsplan - som er konkret udarbejdet til jeres virksomhed - kan for eksempel indeholde:

- Navne og kontaktinfo på de personer har taget kursus i førstehjælp og/eller brand.

- Angivelse af placering og brug af brandmateriel og førstehjælpsudstyr.

- Struktur for regelmæssige evakueringsøvelser.

- Instrukser for forskellige typer for ulykker og/eller vold.

- Instrukser for håndtering af brand.

- Håndtering af presse og samarbejdspartnere i forbindelse med ulykker/vold.

- Skabeloner for genetablering af normal tilstand i virksomheder.

- Skabeloner for håndtering af arbejdsskader og fravær.

- Procedurer for krisehjælp og efterfølgende psykologsamtaler.

Elektroniske beredskabsplaner

I tilfælde af ulykker, brand og vold kan det være afgørende at virksomheden har lavet en beredskabsplan. Planen er et praktisk værktøj som har til formål at guide medarbejderne til at forebygge ulykker, og til at handle effektivt når der opstår ulykker eller voldelige episoder. Planen fortæller hvad medarbejderen skal gøre og hvem man skal kontakte. Målet er at reducere skadvirkninger på mennesker, miljøet og virksomheden selv i en krisesituation.

Vi giver rådgivning, så jeres beredskabsplan:

- Forudser mulige ulykker og nødsituationer.

- Modvirker ulykker og nødsituationer.

- Anviser korrekt handling under ulykker og i nødsituationer.

- Forebygger og mindsker skaderne under og efter en ulykke.

- Evaluerer/analyserer indsatsen efter en ulykke.

Det er praktisk at lave beredskabsplanen elektronisk. Så downloader medarbejderne en app og har planen til sin rådighed på telefonen. Dermed bliver det også muligt at alarmere alle medarbejdere samtidigt fra centralt hold, så man hurtigst muligt får taget hånd om den opståede krisesituation.


Sådan får du opdateret jeres beredskabsplan

Cardiocares konsulent tilbyder at tjekke jeres nuværende plan, eller eventuelt foreslå udarbejdelse af en ny beredskabsplan. Konsulenten har stor erfaring - også i elektroniske beredskabsplaner - og vil på et uforpligtende møde rådgive jer. 

Vold er desværre blevet en faktor man også bør have med i sine overvejelser, når man laver en beredskabsplan. Det er blevet almindeligt at en person kan blive vred og truende ved besøg i borgerservice på kommunen eller i jobcenteret, på skoler og i uddannelsesinstitutioner. Steder med offentlig adgang kan med fordel lave en PLOV-beredskabsplan der også tager vold i betragning. PLOV er en forkortelse for "Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger".


Hvad kan en beredskabsplan indeholde?

En typisk beredskabsplan - som er konkret udarbejdet til jeres virksomhed - kan for eksempel indeholde:

- Navne og kontaktinfo på de personer har taget kursus i førstehjælp og/eller brand.

- Angivelse af placering og brug af brandmateriel og førstehjælpsudstyr.

- Struktur for regelmæssige evakueringsøvelser.

- Instrukser for forskellige typer for ulykker og/eller vold.

- Instrukser for håndtering af brand.

- Håndtering af presse og samarbejdspartnere i forbindelse med ulykker/vold.

- Skabeloner for genetablering af normal tilstand i virksomheder.

- Skabeloner for håndtering af arbejdsskader og fravær.

- Procedurer for krisehjælp og efterfølgende psykologsamtaler.

Elektroniske beredskabsplaner

Kontakt os og hør mere

Udfyld formular eller få mere info hos Cardiocare på +45 86 28 49 00