ekskl. moms. inkl. moms.
Trustpilot

Tilvalg til førstehjælpskurser

Vi tilbyder kurser i hele landet

Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf: +45 8628 4900

Førstehjælp ved blødning

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Førstehjælp ved blødning

Indhold:

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Større blødninger

Synlige, mindre blødninger

Behandling af indre blødninger

Forebygge kredsløbssvigt

Læring

Hvad kan man lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Blødning, lærer dig at handle efter hovedpunkter, vurdere omfanget af en blødning og yde korrekt førstehjælp i forbindelse med både større, mindre og indre blødninger.

Kursusbevis

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Blødning.

Målgruppe

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Blødning, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor der er mulighed for personers tilskadekomst og efterfølgende blødning.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparat

Tilvalgskursus, 1,5 time*

førstehjælp ved skader

Indhold: Behandling af Bevægeapparat:

Knoglebrud

Ledskred

Forstuvninger

Brud på hofte og bækken

Behandling af Hovedskader:

Hjernerystelse

Åbent og lukket kraniebrud

Blødning mellem hjerne og kranie

Læring

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat lærer dig at handle hensigtsmæssigt ved skader på kroppen uden at forsage yderligere skade på den tilskadekomne. Du lærer at vurdere, hvonår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller om førstehjælp kan være tilstrækkeligt.

Kursusbevis

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat inkl. hovedskader.

Målgruppe

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor I skal være i stand til at tage hånd om skader på kroppen og hovedet.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Småskader

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Førstehjælp ved småskader

Indhold:

Småskader forårsaget af dyr og planter

Fremmedlegemer i kroppen

Tandskader

Næseblod

Mindre forbrænding eller ætsning

Mindre stik- og snitsår

Slag, mindre sår og hudafskrabninger

Læring

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Småskader, lærer dig at vurdere og behandle småskader som for eksempel skader forsaget af dyr og planter, fremmedlegemer i kropsåbninger eller hud og forbrændinger, ætsninger og mindre stik samt snitsår. Kurset indeholder også behandling af slag, hovedskader, sår og hudafskrabninger.

Kursusbevis

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Småskader.

Målgruppe

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Småskader, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, der ønsker at kunne behandle de mange småskader man kan komme ud for i hverdagen.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning

Tilvalgskursus, 30 minutter*

Førstehjælp ved kemisk påvirkning

Indhold:

Forebyggelse af forgiftninger

Behandling af forgiftning

Behandling af bevidstløse

Ætsninger på hud og spiseveje

Brugen af Giftlinjen

Læring

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning, lærer dig at handle ud fra de 4 hovedpunkter i forbindelse med vurdering og førstehjælp af skader forårsaget af ætsning og forgifning, både på huden og inde i kroppen. Deltageren lærer både at behandle vågne tilskadekomne og bevidstløse.

Kursusbevis

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning.

Målgruppe

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning henvender sig til enhver virksomhed, foreninger og institution, der skal håndtere, producere eller opbevare kemiske stoffer og kemikalier.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Sygdomme

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Førstehjælp ved sygdomme

Indhold:

Behandling af Centralnervesystem:

Blodprop &Hjerneblødning

Sukkersyge

Epilepsi, kramper og feberkrampe

Behandling af Åndedrætssystem:

Astama & Allergiske reaktioner

Kronisk bronkitis & KOL

Falsk strubehoste

Behandling af kritiske symptomer:

Blodprop i hjertet/hjertekrampe

Sygdomme i maveregion

Læring

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Sygdomme, lærer dig at handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer, som resultat af sygdom. Heriblandt lærer du at identificere symptomer, vurdere alvoren og yde førstehjælp i forbindelse med akutte og kritiske sygdomskomplikationer.

Kursusbevis

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Sygdomme.

Målgruppe

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Sygdomme henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, men kurset er især velegnet til steder, der arbejder med ældre og svækkede borgere.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Temperatur Påvirkning

Tilvalgskursus, 1 time*

Førstehjælp ved temperatur påvirkning

Indhold:

Hedeslag

Forbrændinger

Forfrysninger

Nedkøling af kroppen

Læring

Hvad kan du lære?

Et kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning lærer dig at handle korrekt ud fra de 4 hovedpunkter og yde førstehjælp til tilskadekomne, der har været udsat for varme eller kulde, enten lokalt eller over hele kroppen.

Kursusbevis

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning

Målgruppe

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor I skal være i stand til at tage hånd om skader fra varme eller kulde. Især velegnet til steder med maskinproduktion.

* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved blødning

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Førstehjælpskursus ved blødning

Indhold:

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Større blødninger

Synlige, mindre blødninger

Behandling af indre blødninger

Forebygge kredsløbssvigt

Hvad kan du lære?
Et kursus i Førstehjælp ved Blødning, lærer dig at handle efter hovedpunkter, vurdere omfanget af en blødning og yde korrekt førstehjælp i forbindelse med både større, mindre og indre blødninger.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Blødning.

Hvem er målgruppen?
Et kursus i Førstehjælp ved Blødning, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor der er mulighed for personers tilskadekomst og efterfølgende blødning.
* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Indhold: Behandling af Bevægeapparat:

Knoglebrud

Ledskred

Forstuvninger

Brud på hofte og bækken

Behandling af Hovedskader:

Hjernerystelse

Åbent og lukket kraniebrud

Blødning mellem hjerne og kranie

Hvad kan du lære?
Et kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat lærer dig at handle hensigtsmæssigt ved skader på kroppen uden at forsage yderligere skade på den tilskadekomne. Du lærer at vurdere, hvonår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller om førstehjælp kan være tilstrækkeligt.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat inkl. hovedskader.

Hvem er målgruppen?
Et kursus i Førstehjælp ved Skader på Bevægeapparat henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor I skal være i stand til at tage hånd om skader på kroppen og hovedet.
* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparat

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Førstehjælpskursus skader

Førstehjælp ved Småskader

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Førstehjælpskursus ved småskader

Indhold:

Småskader forårsaget af dyr og planter

Fremmedlegemer i kroppen

Tandskader

Næseblod

Mindre forbrænding eller ætsning

Mindre stik- og snitsår

Slag, mindre sår og hudafskrabninger

Hvad kan du lære?
Småskader, lærer dig at vurdere og behandle småskader som for eksempel skader forsaget af dyr og planter, fremmedlegemer i kropsåbninger eller hud og forbrændinger, ætsninger og mindre stik samt snitsår. Kurset indeholder også behandling af slag, hovedskader, sår og hudafskrabninger.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Småskader.

Hvem er målgruppen?
Et kursus i Førstehjælp ved Småskader, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, der ønsker at kunne behandle de mange småskader man kan komme ud for i hverdagen.
* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Indhold:

Forebyggelse af forgiftninger

Behandling af forgiftning

Behandling af bevidstløse

Ætsninger på hud og spiseveje

Brugen af Giftlinjen

Hvad kan du lære?
Et kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning, lærer dig at handle ud fra de 4 hovedpunkter i forbindelse med vurdering og førstehjælp af skader forårsaget af ætsning og forgifning, både på huden og inde i kroppen. Deltageren lærer både at behandle vågne tilskadekomne og bevidstløse.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning.

Hvem er målgruppen?
Et kursus i Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning henvender sig til enhver virksomhed, foreninger og institution, der skal håndtere, producere eller opbevare kemiske stoffer og kemikalier.
* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Kemisk Påvirkning

Tilvalgskursus, 30 minutter*

Førstehjælpskursus ved kemisk påvirkning

Førstehjælp ved Sygdomme

Tilvalgskursus, 1,5 time*

Førstehjælpskursus ved sygdomme

Indhold:

Behandling af Centralnervesystem:

Blodprop &Hjerneblødning

Sukkersyge

Epilepsi, kramper og feberkrampe

Behandling af Åndedrætssystem:

Astama & Allergiske reaktioner

Kronisk bronkitis & KOL

Falsk strubehoste

Behandling af kritiske symptomer:

Blodprop i hjertet/hjertekrampe

Sygdomme i maveregion

Hvad kan du lære?
Et kursus i Førstehjælp ved Sygdomme, lærer dig at handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer, som resultat af sygdom. Heriblandt lærer du at identificere symptomer, vurdere alvoren og yde førstehjælp i forbindelse med akutte og kritiske sygdomskomplikationer.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Sygdomme.

Hvem er målgruppen?
Et kursus i Førstehjælp ved Sygdomme henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, men kurset er især velegnet til steder, der arbejder med ældre og svækkede borgere.
* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Indhold:

Hedeslag

Forbrændinger

Forfrysninger

Nedkøling af kroppen

Hvad kan du lære?
Et kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning lærer dig at handle korrekt ud fra de 4 hovedpunkter og yde førstehjælp til tilskadekomne, der har været udsat for varme eller kulde, enten lokalt eller over hele kroppen.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning

Hvem er målgruppen?
Et kursus i Førstehjælp ved Temperaturpåvirkning, henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, hvor I skal være i stand til at tage hånd om skader fra varme eller kulde. Især velegnet til steder med maskinproduktion.
* Da kurset ikke er en selvstændig uddannelse, skal den kombineres med mindst ét andet basis- eller tilvalgskursus, så det samlede kursus bliver på minimum 4 timer.

Førstehjælp ved Temperatur Påvirkning

Tilvalgskursus, 1 time*

Førstehjælpskursus ved temperatur påvirkning

Book førstehjælp kursus nu - eller få mere info

Udfyld formular eller få mere info hos Cardiocare på +45 86 28 49 00