ekskl. moms. inkl. moms.
Trustpilot

Funktionsgivende Fagkurser

Medborgerhjælp, Hjertestop & Ulykker | Kurser i hele landet

Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf: 86284900

Førstehjælp til Medborgere

Funktionskursus, 7 timer

Førstehjælp til medborgere

Indhold:

Førstehjælp ved Hjertestop – 4 timer

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Bevidsthedstilstand

ABC-metoden

Stabilt/Aflåst sideleje

Overlevelseskæden

Basal genoplivning

Brug af hjertestarter (AED)

Medborgerførstehjælp – 1,5 time

Psykisk førstehjælp

Førstehjælp til akutte sygdomme

Førstehjælp til akutte skader

Praksisnære scenarier

Førstehjælp ved Ulykker – 1,5 time

Skab sikkerhed

Stands ulykken

Nødflytning

Vurdering af personens luftveje

Livreddende førstehjælp

Procedure for tilkald af hjælp

Førstehjælp til tilskadekomne

Tegn på kredsløbssvigt

Psykisk førstehjælp

Hvad kan du lære?
Et kursus i Førstehjælp til Medborgere lærer dig at handle hensigtsmæssigt i forhold til de 4 hovedpunkter ved hjertestop, ulykker og akut opståede sygdomme eller komplikationer, der kan blive livstruende.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp til Medborgere.

Hvem er målgruppen?
Et kursus i Førstehjælp til Medborgere henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, med behov for avanceret førstehjælp. Velegnet til sundheds- og omsorgsbranchen eller virksomheder med meget risikofyldt arbejde..

Indhold:

Førstehjælp ved Hjertestop, 4 timer

Førstehjælp ved Ulykker, 1,5 time

Førstehjælp ved Blødning, 1,5 time

Førstehjælp ved Småskader, 1,5 time

Førstehjælp ved Sygdomme, 1,5 time

Skader på Bevægeapperat, 1,5 time

Forbrænding, ætsning, forgiftning, 0,5 time

Hvad kan du lære?
På et kursus for Førstehjælpere med Særligt Ansvar, lærer du at reagere hensigtsmæssigt på hjertestop, blødninger, småskader, sygdom og komplikationer, skader på krop og hoved samt skader fra ulykker. Derudover gennemgås ansvaret for en vigtig førstehjælpsperson. Det er et meget bredt og grundigt kursus med gennemgang af førstehjælp.

Får du et kursusbevis?
Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus til dig med Særligt Ansvar.

Hvem er målgruppen?
Et kursus for Førstehjælpere med Særligt Ansvar henvender sig til virksomheder, foreninger og institutioner med ansvarshavende ansatte, der skal kunne håndtere en bred vifte af potentielle skader og sygdomme.

Førstehjælpere – Særligt ansvar

Funktionskursus, 12 timer

Førstehjælpere med særligt ansvar

Voksne, med ansvar for børn

Funktionskursus, 7 timer

Førstehjælp voksne med ansvar for børn

Indhold:

Førstehjælp ved Hjertestop – 4 timer

Førstehjælp & Forebyggelse til børn – 2,5 timer

Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.

Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning.

Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.

Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen.

Tillæg: Voksne med Ansvar for Børn, 0,5 time

Hvad kan du lære?
Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter dig i stand til at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i situationer med hjertestop hos børn. Deltageren kan give hjertelungeredning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning; både med og uden hjertestarter (AED). Herudover vil deltageren kende mulighederne for at forebygge dagligdagsskader; herunder fald, slag-, klemme- samt snitskader. Deltageren lærer at handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der er forårsaget af forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding. Deltageren lærer desuden at håndtere sygdomstilfælde, der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedstilstand hos børn. 

Får du et kursusbevis?
Der udstedes kompetencegivende bevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd for gennemført funktionsuddannelse i Førstehjælp for Voksne med Ansvar for Børn.

Hvem er målgruppen?
Uddannelsen henvender sig til virksomheder, skoler, dagtilbud og institutioner, hvor man ønsker at medarbejderne har et udvidet kendskab til førstehjælp og forebyggelse af skader og sygdomme hos børn.

Førstehjælp til Medborgere

Funktionskursus, 7 timer

Førstehjælp til medborgere

Indhold:

Førstehjælp ved Hjertestop – 4 timer

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Bevidsthedstilstand

ABC-metoden

Stabilt/Aflåst sideleje

Overlevelseskæden

Basal genoplivning

Brug af hjertestarter (AED)

Medborgerførstehjælp – 1,5 time

Psykisk førstehjælp

Førstehjælp til akutte sygdomme

Førstehjælp til akutte skader

Praksisnære scenarier

Førstehjælp ved Ulykker – 1,5 time

Skab sikkerhed

Stands ulykken

Nødflytning

Vurdering af personens luftveje

Livreddende førstehjælp

Procedure for tilkald af hjælp

Førstehjælp til tilskadekomne

Tegn på kredsløbssvigt

Psykisk førstehjælp

Læring

Hvad kan du lære?

På et kursus for Førstehjælpere med Særligt Ansvar, lærer du at reagere hensigtsmæssigt på hjertestop, blødninger, småskader, sygdom og komplikationer, skader på krop og hoved samt skader fra ulykker. Derudover gennemgås ansvaret for en vigtig førstehjælpsperson. Det er et meget bredt og grundigt kursus med gennemgang af førstehjælp.

Kursusbevis

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus i Førstehjælp til Medborgere.

Målgruppe

Hvem er målgruppen?

Et kursus i Førstehjælp til Medborgere henvender sig til alle virksomheder, foreninger og institutioner, med behov for avanceret førstehjælp. Velegnet til sundheds- og omsorgsbranchen eller virksomheder med meget risikofyldt arbejde..

Førstehjælpere – Særligt ansvar

Funktionskursus, 12 timer

Førstehjælpere med særligt ansvar

Indhold:

Førstehjælp ved Hjertestop, 4 timer

Førstehjælp ved Ulykker, 1,5 time

Førstehjælp ved Blødning, 1,5 time

Førstehjælp ved Småskader, 1,5 time

Førstehjælp ved Sygdomme, 1,5 time

Skader på Bevægeapperat, 1,5 time

Forbrænding, ætsning, forgiftning, 0,5 time

Læring

Hvad kan du lære?

Et opdateringsskursus i Førstehjælp ved Hjertestop, genopfrisker træning i hjertelungeredning (HLR) på en person med et hjertestop.

Kurset indbefatter HLR både med og uden brug af hjertestarter (AED).

Kursusbevis

Får du et kursusbevis?

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, for et gennemført kursus til dig med Særligt Ansvar.

Målgruppe

Hvem er målgruppen?

Et kursus for Førstehjælpere med Særligt Ansvar henvender sig til virksomheder, foreninger og institutioner med ansvarshavende ansatte, der skal kunne håndtere en bred vifte af potentielle skader og sygdomme.

Voksne, med ansvar for børn

Funktionskursus, 7 timer

Førstehjælp voksne med ansvar for børn

Indhold:

Førstehjælp ved Hjertestop – 4 timer

Førstehjælp & Forebyggelse til børn – 2,5 timer

Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.

Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning.

Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.

Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen.

Tillæg: Voksne med Ansvar for Børn, 0,5 time

Læring

Hvad kan du lære?

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter dig i stand til at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i situationer med hjertestop hos børn. Deltageren kan give hjertelungeredning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning; både med og uden hjertestarter (AED). Herudover vil deltageren kende mulighederne for at forebygge dagligdagsskader; herunder fald, slag-, klemme- samt snitskader. Deltageren lærer at handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der er forårsaget af forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding. Deltageren lærer desuden at håndtere sygdomstilfælde, der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedstilstand hos børn. 

Kursusbevis

Får du et kursusbevis?

Der udstedes kompetencegivende bevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd for gennemført funktionsuddannelse i Førstehjælp for Voksne med Ansvar for Børn.

Målgruppe

Hvem er målgruppen?

Uddannelsen henvender sig til virksomheder, skoler, dagtilbud og institutioner, hvor man ønsker at medarbejderne har et udvidet kendskab til førstehjælp og forebyggelse af skader og sygdomme hos børn.

Kontakt os

Udfyld formular eller få mere info hos Cardiocare på +45 86 28 49 00