ekskl. moms. inkl. moms.

Førstehjælpskursus

Få et førstehjælpskursus, som er skræddersyet til dit behov

Få et førstehjælpskursus, som er skræddersyet til dit behov

Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf. 86 28 49 00

HJERTESTARTER PAKKE

Førstehjælp ved Hjertestop

HJERTESTARTER PAKKE

Førstehjælp ved Ulykker

HJERTESTARTER PAKKE

Brand & Evakuering

HJERTESTARTER PAKKE

Farlig førstehjælp - Funktion

HJERTESTARTER PAKKE

Førstehjælp - Tilvalg

HJERTESTARTER PAKKE

Foredrag

Førstehjælpskursus på 90 minutter

Her hos Cardiocare Scandinavia ApS går vi i spidsen for udviklingen af danskernes førstehjælpsevner. Vi tilbyder som nogle af de første i Danmark et unikt, kombineret førstehjælpskursus, der forener online indlæring og praktisk anvendelse i et kompakt og effektivt førstehjælpskursus.

Vores mål med dette nye førstehjælpskursus er at hæve standarden for førstehjælp i Danmark og dermed øge chancerne for at redde liv.

Nyt, moderne førstehjælpskursus og automatisk genopfriskning

Førstehjælpsteorien lærer kursisten selvstændigt på vores online platform, hvor teoriundervisningen tilgås med et personligt login. Førstehjælpskurset er interaktivt og består både af videoer og quiz-spørgsmål til førstehjælpen.

Når teorien er gennemført, skal kursisten bestå en teoriprøve for at få kunne deltage på det praktiske førstehjælpskursus. Den praktiske del gennemføres af erfarne og uddannede instruktører på blot 90 min. og i små hold af kun 8 personer ad gangen og vi giver dig dermed en meget større fleksibilitet omkring kurset.

Undersøgelser viser, at man efter få måneder har glemt meget af den livreddende viden, som man tilegner sig på et førstehjælpskursus. Det vil vi hos Cardiocare komme til livs, så vi sender dig hver 3. måned en mail-påmindelse om genopfriskning af din førstehjælpsviden. På denne måde holder du automatisk dine evner ved lige og er altid i stand til rent faktisk at træde til, hvis der er brug for dig.

En effektiv og økonomisk løsning for virksomheder

Vores kombinerede førstehjælpskursus giver virksomheder en stor fleksibilitet og økonomiske fordele ved medarbejderkurser. Online-delen kan administreres og tilrettelægges således, at effektiviteten opretholdes på kontorer og i produktionshaller.

Vi kører den praktiske del af førstehjælpskurset med kun 8 medarbejdere ad gangen, så et produktionsstop ikke bliver nødvendigt for at få medarbejderne igennem kurset.

Derudover tilbyder vi et enormt prisvenligt førstehjælpskursus. Kun med en timeløn på 98 kr./t eller derunder er det lønsomt at vælge et traditionelt førstehjælpskursus frem for vores kombinerede online og praktiske førstehjælpskurser.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores førstehjælpskursus eller ønsker at starte et samarbejde med os, er du velkommen til at kontakte os86 28 49 00 eller skrive en mail til os på info@cardiocare.dk. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på netop det førstehjælpskursus, du er interesseret i. Vi ser frem til at høre fra dig.

Førstehjælp ved Hjertestop

Online førstehjælpskursus kombineret med praktisk træning

Førstehjælpskursus med godkendt instruktør

Mød vores førstehjælpsinstruktører

Førstehjælpskursus instruktør Per Kildelund

Per Kildelund

Førstehjælps- & Brandinstruktør

Per er en meget erfarne førstehjælpsinstruktør.
Vi er glade for at kunne tilbyde alle vores kunder et af Pers førstehjælpskurser, som altid er i højeste kvalitet.

​Det brede CV viser Per som en menig brandband, holdleder og siden 2004 som Indsatsleder, hvor han har undervist ca. 700-800 på årlig basis. Dertil har Per Kildelund også uddannet over 200 brandmænd.​ Derfor er vi glade for, at Per fremover vil uddanne vores mange kursister for Cardiocare.


Per's CV

1985

Arbejdsledelse fra Entreprenørskolen​

1986

Kursuscertifikater:Håndtering af Asbest & Armaflex​

1991

Indsatsleder ved Brand​

1992

Fag- & Førstehjælpsinstruktør​

1995

Holdleder ved Brandkursus fra Rigshospitalet:

Iltterapi og brug af respirator​

1996

Røgdykker Instruktør​

1999

Forflytningsinstruktør fra OUH​

2002

Patientlejring fra OUH

2003

Patientskader efter lejring

fra Bispebjerg Hospital

2004

Indsatslederuddannelsen

fra Beredskabsstyrelsen​

2017

Førstehjælpsinstruktør for

Cardiocare Scandinavia

Førstehjælpskursus instruktør Karsten Stien

Karsten Stie

Førstehjælpsinstruktør

Karsten har 19 års erfaring fra redningstjenesten og er uddannet ambulancebehandler, instruktør i førstehjælp, lægeassistent på akutlægebil og ambulanceleder.

I mange år har han undervist for Dapuc, ambulanceassistenter og -behandlere, i både Danmark og på Færøerne. Ligeledes på akutkurser for praktiserende læger, der varetager vagtlægefunktionen.

Cardiocare er stolte af, at kunne tilbyde skarpe førstehjælpskurser af en så erfaren underviser.


Karsten's CV

1999

Uddannet Førstehjælpsinstruktør

2016

Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS

Førstehjælpskursus instruktør Torben Rehdern

Torben Rehder

Førstehjælpsinstruktør

Torben har erfaring med at undervise flere målgrupper og har gennem 10 år uddannet kystlivreddere. Derudover har han erfaring med undervisning af soldater men også mange andre målgrupper gennem mere end 10 år som godkendt førstehjælpsinstruktør af Dansk Førstehjælpsråd og Europæisk Råd for Genoplivning. Vi er glade for at kunne tilbyde Torbens førstehjælpskurser til netop Jeres virksomhed, institution eller forening.

Torben's CV

1999

Uddannet Kystlivredder

2002

Uddannet Sergent ved Ingeniørregimentet

2007

Certificeret Livredderdommer

2008

ERC BLS/AED instruktør

2009

Uddannet førstehjælpsinstruktør

2010

ERC BLS/AED instruktørtræner

2011

Certificeret Idrætscoach ved DGI

2015

Vagt

2019

Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS

 

Førstehjælpskursus instruktør Torben Rehdern

Per Hansen

Førstehjælps- & Brandinstruktør

Per har siden 2010 arbejdet med brand og redning ved beredskabsstyrelsen, herunder 3 år ved beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, hvor han underviste indsatsledere og holdledere på skolens specialkurser og på holdlederuddannelsen. Han blev uddannet førstehjælpsinstruktør i 2017 og har siden undervist i dette. Per har senest arbejdet som brandmand ved det kommunale Brandvæsen.

Per's CV

2010

Brand og redning ved beredskabsstyrelsen, herunder 3 år ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole.

2017

Uddannet førstehjælpsinstruktør

2020

Førstehjælpsinstruktør for Cardiocare Scandinavia ApS

 

Praktiske oplysninger

Cardiocare Scandinavia fremsender efter modtagelse af kursusbestillingen en ordrebekræftelse. Til førstehjælpskurser stiller virksomheden et røgfrit lokale med bord og stoleopsætning til rådighed. Der indlægges korte pauser med jævne mellemrum samt andre pauser efter nærmere aftale. Længerevarende pauser skal tillægges førstehjælpskursets samlede varighed. Virksomheden står for evt. forplejning. Ønske om fotografering under førstehjælpskurset kan aftales med instruktøren ved kursets begyndelse. Videooptagelse, samt deltagernes spontane fotografering er ikke tilladt.

Til førstehjælpskurser, hvor der indgår praktisk øvelse i brandslukning, anviser virksomheden en udendørs, afspærret øvelsesplads med ubrandbart underlag (asfalt/beton/grus o.l.) Cardiocare Scandinavia fraskriver sig ethvert ansvar for gener eller skader, som følge af praktisk øvelse på anvist øvelsesplads under førstehjælpskuset.

Cardiocare Scandinavia’s instruktører forbeholder sig ret til at ændre, afkorte eller annullere den praktiske øvelse ved førstehjælpskurset, såfremt vind- eller vejrforhold, afstand til bygninger, oplag, vegetation, parkerede biler, offentlig vej, skel etc. – som efter instruktørens skøn udgør en risiko eller er til gene. Cardiocare Scandinavia orienterer forinden politi og lokal brandmyndighed om afholdelse af praktisk øvelse i brandslukning. Virksomheden er ansvarlig for til- & frakobling af brandalarmeringsanlæg, herunder accept af forsikringsselskab og brandmyndighed.

Vores førstehjælpsinstruktører

Vores instruktører er medlemmer af FSFI, Foreningen af Selvstændige Førstehjælps Instruktører. Det er din garanti for, at vi på et førstehjælpskursus underviser efter de gældende retningslinjer, som er udarbejdet af Dansk Førstehjælps Råd.

Cardiocare Scandinavia’s instruktører er godkendte af Dansk Førstehjælps Råd og Beredskabsstyrelsen til undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp og brug af hjertestarter samt certificeret af Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut til undervisning i varmt arbejde.

Vores instruktører har utallige førstehjælpskurser med i bagagen fra førstehjælpsbranchen, men interessen for at hjælpe andre mennesker stikker endnu dybere.​

Herover kan du læse mere om vores  instruktører, deres erfaring og hvad de hver især kan tilbyde din branche. Vi benytter os lejlighedsvis også af eksterne instruktører, og de lever alle op til gældende krav og lovgivning

Krav og lovgivning

Dansk Førstehjælpsråd stiller følgende ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser og bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælpsråd

 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/pr. førstehjælpsinstruktør

 • Instruktør på førstehjælpskurset skal være identisk med instruktørnavn på beviset

 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke

 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner


Et førstehjælpskursus hos Cardiocare lever altid op til disse krav – bestilt trygt hos os

Cardiocare overholder alle disse krav jf. Dansk Førstehjælpråd.

Alle vores instruktører er medlem af FSFI, Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører, der blandt andet betyder at vi underviser efter de gældende retningslinjer, udarbejdet af Dansk Førstehjælpråd. Cardiocare Scandinavia’s instruktører er godkendt af Dansk Førstehjælpråd og Beredskabsstyrelsen til undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp og brug af hjertestarter samt certificeret af Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut til undervisning i varmt arbejde.

Påmindelsesservice

Som en ekstra service tilbyder Cardiocare gratis at påminde jer om, hvornår det er tid til opdateringskursus i god tid inden udløb af de gyldige førstehjælpsbeviser. Ved at benytte denne gratis service, opnås en loyalitetsrabat på 5% på opdateringskurser. I bestiller det nye førstehjælpskursus ved at kontakte os.

Hvilket førstehjælpskursus?

Førstehjælpskursus med hjertestarter

Cardiocare dækker førstehjælpen bredt

På et førstehjælpskursus lærer du at give førstehjælp ved ulykker og andre akutte situationer. Du får undervisning i livreddende førstehjælp, brug af hjertestarter, krisehåndtering, brandslukning og meget mere. Cardiocare udruster hver deltager til den vigtige førsteindsats ved ulykker, så du efter endt kursus ved, hvordan du begrænser en ulykkes omfang og hjælper de tilskadekomne. Som deltager på vores førstehjælpskursus får du således de redskaber, det kræver at handle korrekt i en nødsituation.

Alt i førstehjælp

På førstehjælpskurser fra Cardiocare lærer du om førstehjælp ved:

 • Hjertestop og Ulykker

 • Skader på bevægeapparatet

 • Blødninger – både interne og eksterne blødning

 • Småskader – f.eks. forbrændinger, snitsår eller hovedskader

 • Sygdomme – f.eks. blodpropper eller epilepsi

 • Termisk eller Kemisk påvirkning

Derudover har vi en række andre populære førstehjælpskurser til brandbekæmpelse og evakuering samt et par foredrag om brug af hjertestarter og førstehjælp.

Dukke i brug under førstehjælpskursus

Så længe varer et førstehjælpskursus

Varigheden af vores førstehjælpskurser varierer i høj grad af, hvilket kursus der er tale om. Et kursus i basal førstehjælp ved hjertestop varer 4 timer. Der kan til dette kursus tilvælges et førstehjælpskursus i småskader, som varer 1,5 time. Førstehjælp til kørekort varer 8 timer, som påkrævet af Dansk Førstehjælpsråd. Der er således store variationer, men generelt varierer kursernes varighed efter omfanget af teorien og de praktiske øvelser.

Skræddersyet førstehjælp

Er I en større gruppe med særlige ønsker eller krav til Jeres førstehjælpskursus? Og vil I gerne være med til at sammensætte Jeres helt eget kursus i førstehjælp? Så er der rig mulighed for dette.

Det eneste krav er, at I maksimalt er 16 personer pr. førstehjælpskursus hold. Er I det, kan I selv bestemme, hvor mange timer førstehjælpskurset skal vare.

I sammensætter også på egen hånd hvilke kursusmoduler, Jeres førstehjælpskursus skal bestå af, og dermed hvilke færdigheder, I får.

Førstehjælpskursus for alle hos Cardiocare

Førstehjælpskursus er for alle

Uanset alder, køn, nationalitet og baggrund for erfaring er det vigtigt at kunne give førstehjælp. I en nødsituation er der ikke tid til at tøve, og derfor er det alfa og omega, at du hurtigt kan og tør træde til, så du kan yde den rette førstehjælp.

Hvis ikke du allerede kan førstehjælp, er det således en god idé at lære det. På et førstehjælpskursus hos Cardiocare, lærer du alle basale ting fra bunden. Så er du ikke i tvivl om, hvad du skal gøre i tilfælde af en ulykke. Uanset hvilken baggrund du har, og hvilke forudsætninger du kommer med, bliver du fortrolig med førstehjælp.

Alle kan lære førstehjælp – og på et førstehjælpskursus står vores erfarne førstehjælpsinstruktører klar til at lære dig det!

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og udarbejde statistik. Ved fortsat brug af websiden godkender du vores cookiepolitik. 

Læs mere

×

Nyhedsbrev